Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na 3 wolne stanowiska pracy - PRACOWNIK DOZORU

Nabór na wolne stanowiska pracy w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu:

1. Nazwa stanowiska i warunki zatrudnienia.

Pracownik dozoru. Praca od 1 maja do 31 grudnia 2017 r. w wymiarze 1 etatu. Umowę o pracę na czas określony poprzedza umowa na okres próbny do 30 czerwca 2017. Praca w systemie zmianowym. Wynagrodzenie: 2000,00 zł. brutto.

2. Wykształcenie.

Minimum zawodowe.

3. Wymagania.

- obsługa systemu SAP,

- umiejętność pracy w zespole,

- wysoka kultura osobista,

- oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

- oświadczenie o niekaralności,

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku.

1)  Dozór budynku:- administracyjno – recepcyjnego, administracyjno – technicznego i bram wjazdowych w tym kontrola osób i pojazdów wjeżdżających na teren Muzeum, obserwacja poprzez kamery „telewizji dozorowej” – przez 24 godz. z możliwością nagrywania obrazu,

2)  Ochronę i kontrolę wejścia do Muzeum,

3)  Obsługę centrali TELSAP 2000 – 24 godz./dobę,

4)  Prowadzenie dokumentacji dziennej (rejestry: przebiegu służby dozoru, wydawania kluczy; ewidencja pojazdów i osób obcych przebywających na terenie Muzeum),

6)  Zapisywanie stanów liczników (wody, gazu) w rejestrze przebiegu służby, w obecności inkasenta,

7)  Spisywanie stanów licznika prądu (rozdzielnia główna, budynek administracyjno – recepcyjny) jeden raz w miesiącu w obecności inkasenta,

8)  Obsługa telefonów poza godzinami pracy administracji oraz w dni robocze – sporadycznie podczas nieobecności pracownika sekretariatu,

9)  Codzienne sprawdzanie stanu technicznego ogrodzenia wokół Muzeum, zamknięcia obiektów zabytkowych i administracyjno – technicznych oraz oświetlenia terenowego, a także wpisywanie usterek do Rejestru przebiegu służby dozoru,

10)   Wydawanie i odbiór kluczy do pomieszczeń biurowych i techniczno – warsztatowych – zgodnie z obowiązującymi w Muzeum procedurami,

11)   Wydawanie i odbiór kluczy z obiektów ekspozycyjnych w okresie udostępniania Muzeum dla zwiedzających – zgodnie z obowiązującymi w Muzeum procedurami,

12)   Doraźny obchód terenu Muzeum w godzinach pracy administracji – na polecenie kierownictwa,

13)   Obchód terenu Muzeum co dwie godziny poza godzinami pracy administracji,

14)   Nadzór nad wejściem na teren zwiedzania oraz kontrola biletów wstępu do Muzeum za pomocą mobilnego czytnika stanowiącego integralną część systemu sprzedaży i rezerwacji biletów – w sytuacjach kiedy nie ma możliwości skorzystania z systemu kontroli wejścia (bramka - recepcja).

15)   Dozór wizualny „Karczmy u Karola Malajki” od strony Muzeum oraz podjęcie działań interwencyjnych w razie zauważenia oznak włamania lub innego zdarzenia powodującego szkodę,

16)   Odśnieżanie dojść do budynku administracyjno – recepcyjnego od ul. Wrocławskiej i od strony terenu Muzeum w okresie zimowym.

5. Wymagane dokumenty.

List motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.Nr 101 poz 926 z p. zm.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 27 kwietnia  do. godz. 15.00, pod adres:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole, lub elektronicznie: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.