Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opracowanie graficzne i wydruk ulotek informacyjnych

Opracowanie graficzne i wydruk ulotek informacyjnych .

 

W związku z realizacją projektu pn.”Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności    w Województwie Opolskim” Muzeum Wsi Opolskiej zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie graficzne i wydruk ulotek informacyjnych.

1.      Opis przedmiotu zamówienia:

Opracowanie graficzne i wydruk ulotek informacyjnych.

parametry:

1.      format A4 do DL

2.      papier kredowy , błyszczący, 170g

3.      kolor, druk 4+4 CMYK

4.      ilość 2500 szt.

5.      opracowanie graficzne na podstawie dostarczonych materiałów

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć materiały niezbędne do opracowania graficznego ulotek po podpisaniu umowy do dnia 29.03.2017 roku w formacie PDF.

2.      Termin realizacji zamówienia : do 7. 04. 2017 roku

3.      Sposób składania ofert: wyłącznie elektronicznie

4.      Termin składania ofert: do 23.03.2017roku, do godz. 00:00

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejsza cenę.

W ofercie proszę podać cenę netto i brutto zamówienia.

 

Osoby do kontaktu:

Aleksandra Kośmicka tel.77 457 23 49 lub 77 474 30 21 w. 122

Barbara Dubiel tel. 77 457 23 49 lub 77474 30 21 w. 123

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn

 

JPEGTrzmiel-2015-11.jpeg (64,00KB)

Projekt “Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych

sprzyjających ochronie bioróżnorodności w Województwie Opolskim”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020.