Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

MUZEUM WSI OPOLSKIEJ

MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU, 45-835 OPOLE, UL. WROCŁAWSKA 174

TEL/FAX (O77) 4572349, 4743021, E-MAIL:
MUZEUM REJESTROWANE: PRM/51/98

 

Opolskie muzeum na wolnym powietrzu zwane potoczenie skansenem zostało utworzone
w 1961 roku. Głównym jego celem jest ochrona i popularyzacja kultury ludowej Opolszczyzny. Prace związane z budową ekspozycji stałej rozpoczęto w 1965 r. Opolski prak etnograficzny udostępniono zwiedzającym w 1970 roku. Ekspozycja przestrzenna urządzona na 10 ha terenie jest nadal uzupełniana i rozbudowywana. Zgodnie z programem naukowym przewiduje sie docelowo przeniesienie do muzeum ok. 60 najceniejszych i reprezentatywnych dla regionu obiektów wiejskiego budownictwa drewnianego. Dotychczas - po odpowiednich zabiegach budowlano-konserwatorskich - zmontowano i oddano do zwiedzania 48 zabytków. Pod względem chronologicznym przeważają obiekty z XVIII i XIX w.

Najliczniej reprezentowane są budynki mieszkalne i gospodarcze (chałupy, stodoły, spichlerze
i in.). Uzupełniają je przykłady zabytków techniki wiejskiej (młyn, kuźnia, witraki)
i użyteczności publicznej (kościół, sklep, karczma). Zgodnie z projektem zagospodarowania przestrzennego obiekty przeniesione do muzeum sytuowane są w układzie geograficznym nawiązującym do 4 subregionów kulturowych Śląska Opolskiego. Najpełniej reprezentowane są subregiony centralny ("opolski") i północno-wschodni ("oleski")

Równolegle z prowadzonymi pracami budowlano-konserwatorskimi stworzona została 
od podstaw kolekcja muzealiów z zakresu kultury materialnej. Obejmuje ona przedmioty zabytkowe charakterystyczne dla gospodarki rolnej, hodowlanej, rzemiosła i życia codziennego mieszkańców dawnej wsi opolskiej. Inwentarz eksponatów liczący około 6500 przedmiotów umożliwia odtworzenie dawnych wnętrz mieszkalnych, gospodarczych
i usługowych.

Muzeum Wsi Opolskiej zajmuje się również popularyzacją folkloru i tradycyjną kulturą ludową. Służą temu organizowane imprezy, festyny, wystawy problemowe i konkursy.

W udostępnionej zwiedzającym ekspozycji plenerowej na szczególną uwagę zasługują:
- kościół z Gręboszowa p.w. św. Katarzyny, zbudowany w 1613 roku, wyposażony m.in.
w unikalne epitafia chłopskie z lat 1786-1882 pochodzące z kaplicy cementarnej w Ligocie k/Kluczborka,
- zagroda "opolska" z młynem wodnym z Siołkowic Starych i chałupą z Antoniowa (XVIII/XIX w.) z wnętrzem typowym dla pocz. XX w.,
- chałupa biedniacka z Wichrowa z ok. 1830 r. zakupiona wraz z oryginalnym jej wyposażeniem,
- zagroda "oleska" z I poł. XIX w. składająca się z 5 obiektów - przykład zagrody "gburskiej" (bogatego chłopa).
- kuźnia z Ziemiełowic z 1726 r., wyposażona w oryginalne sprzęty i narzędzia, w której odbywają się pokazy rzemiosła kowalskiego.

W 1992 roku Muzeum zostało wpisane do rejestru zabytków pod numerem Ks.A.t.I.284/92.

Muzeum otrzymało za dokonania i osiągnięcia liczne nagrody i wyróżnienia:
- odznaka "ZA ZASŁUGI DLA MIASTA OPOLA" w 1974 r.
- odznaka "Zasłużonemu Opolszczyznie" w 1985 r.
- wyróżnienie na "Najciekawsze Wydarzenie Muzealne Roku 1987" w 1988 r.
- wyróżnienie na "Najciekawsze Wydarzenie Muzealne Roku 1999" w 2000 r.
- medal im. Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej