Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kompleksowa obsługa z zakresu techniki estradowej (scena, światło, dźwięk) podczas imprezy pn. 42. Jarmark Wielkanocny

Dnia 9 kwietnia 2017 roku, w godz. 10:00-18:00, Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu organizuje imprezę folklorystyczną pn. 42. Jarmark Wielkanocny. Jedną z atrakcji stanowią występy folklorystycznych zespołów pieśni i tańca oraz nabożeństwo
w zabytkowym kościele. W związku z powyższym zapraszamy do współpracy w zakresie obsługi w/w imprezy. 

Oczekujemy ofert zapewniających realizację następujące zadań:

  1. Zamontowanie sceny (o wymiarach min. 12x10 m) oraz zadaszenia estrady wraz
    z nagłośnieniem i oświetleniem – w sposób zapewniający bezpieczeństwo występującym i widzom.
  2. Realizację nagłośnienia i oświetlenia estrady w trakcie trwania imprezy (riderami zespołów nie dysponujemy, są  to kilku – lub kilkunastoosobowe folklorystyczne zespoły pieśni i tańca).
  3. Realizację nagłośnienia i oświetlenia wewnątrz Kościoła z Gręboszowa wg programu (kościół jest zabytkowy, drewniany, mieści ok. 40 osób).
  4. Dostarczenie i montaż w/w elementów techniki estradowej najpóźniej do dnia 9 kwietnia b.r. do godz. 09:00.
  5. Obsługę techniczną w dniu imprezy.
  6. Demontaż po zakończeniu imprezy.

             Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl lub faxem pod numerem: 774572349. Termin składania dokumentów upływa 12 marca 2017 roku (data dostarczenia oferty).

Otwarcie ofert odbędzie się  dnia 13 marca 2017 roku, w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w przeciągu siedmiu dni roboczych od daty otwarcia ofert. Wynik postępowania zostanie zamieszczony na stronie internetowej: http://bip.muzeumwsiopolskiej.pl/. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana otrzyma informacje telefoniczną, bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu.Odpowiedzi na pytania udziela Dział Udostępniania i Edukacji, pod numerami telefonu 77 457 23 49 lub 77 474 30 21 (wew. 114, 115, 214) lub mail: edukacja@muzeumwsiopolskiej.pl.

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.