Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekonstrukcja koła wodnego w młynie z Siołkowic Starych

Muzeum Wsi Opolskiej zaprasza do złożenia oferty cenowej na rekonstrukcję koła wodnego w młynie z Siołkowic Starych usytuowanego na terenie Muzeum Wsi Opolskiej
w Opolu.

Zakres prac do wykonania:

 1. Rozbiórka istniejącego koła - materiał z rozbiórki zostaje u Zamawiającego.
 2. Wykonanie szpilek z drewna dębowego 15 cm x 16 cm, dł. 480 cm – 8 szt.
 3. Trasowanie i narysowanie elementów koła.
 4. Wykonanie krążyn do mocowania łopat z drewna dębowego - brusy gr. 4,5 cm
  i 5,5 cm, szer. 30 cm, dł. 1,63 m - 8 szt. na jeden pierścień x 4 = 32 szt.
 5. Wykonanie łopatek koła z drewna iglastego, gr. 3 cm, szer. 20 cm i 21,5 cm,
  dł.146 cm – 52 łopatki
 6. Montaż koła na istniejącym wale, średnica koła 480 cm.
 7. Montaż 8 szt. istniejących ściągów stalowych, łączących oba pierścienie koła
 8. Zsynchronizowanie rekonstruowanego koła z kołem palecznym znajdującym się wewnątrz młyna.

Uwaga: Z uwagi na charakter i formę obiektu, podane wymiary inwentaryzacyjne mogą posiadać odchyłki w stosunku do wielkości rzeczywistych. Wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować na budowie.

W ofercie proszę podać cenę netto i brutto wykonania zadania.

Termin złożenia oferty do 24-02-2017 r do godz. 24.00

Sposób składania ofert: elektronicznie - ,
faksem nr 774743021, 774572349 lub listownie (decyduje data stempla pocztowego).

Termin realizacji zamówienia: 5 tygodni od daty podpisania umowy.

Sposób płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury.

Osoba do kontaktów: Halina Szymczewska, tel. 668481389

 

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.