Przejdź do treści strony

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekonstrukcja koła wodnego w młynie z Siołkowic Starych

Muzeum Wsi Opolskiej zaprasza do złożenia oferty cenowej na rekonstrukcję koła wodnego w młynie z Siołkowic Starych usytuowanego na terenie Muzeum Wsi Opolskiej
w Opolu.

Zakres prac do wykonania:

 1. Rozbiórka istniejącego koła - materiał z rozbiórki zostaje u Zamawiającego.
 2. Wykonanie szpilek z drewna dębowego 15 cm x 16 cm, dł. 480 cm – 8 szt.
 3. Trasowanie i narysowanie elementów koła.
 4. Wykonanie krążyn do mocowania łopat z drewna dębowego - brusy gr. 4,5 cm
  i 5,5 cm, szer. 30 cm, dł. 1,63 m - 8 szt. na jeden pierścień x 4 = 32 szt.
 5. Wykonanie łopatek koła z drewna iglastego, gr. 3 cm, szer. 20 cm i 21,5 cm,
  dł.146 cm – 52 łopatki
 6. Montaż koła na istniejącym wale, średnica koła 480 cm.
 7. Montaż 8 szt. istniejących ściągów stalowych, łączących oba pierścienie koła
 8. Zsynchronizowanie rekonstruowanego koła z kołem palecznym znajdującym się wewnątrz młyna.

Uwaga: Z uwagi na charakter i formę obiektu, podane wymiary inwentaryzacyjne mogą posiadać odchyłki w stosunku do wielkości rzeczywistych. Wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować na budowie.

W ofercie proszę podać cenę netto i brutto wykonania zadania.

Termin złożenia oferty do 24-02-2017 r do godz. 24.00

Sposób składania ofert: elektronicznie - ,
faksem nr 774743021, 774572349 lub listownie (decyduje data stempla pocztowego).

Termin realizacji zamówienia: 5 tygodni od daty podpisania umowy.

Sposób płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury.

Osoba do kontaktów: Halina Szymczewska, tel. 668481389

 

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

Metryczka
 • wytworzono:
  16-02-2017
  przez: Halina Szymczewska
 • opublikowano:
  16-02-2017 14:25
  przez: Beata Świątek
 • zmodyfikowano:
  16-02-2017 14:26
  przez: Beata Świątek
 • podmiot udostępniający:
  Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  odwiedzin: 2240
Dane jednostki:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
NIP: 754-11-10-175 REGON: 000277180

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax: 77 47 43 021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
strona www: www.muzeumwsiopolskiej.pl