Przejdź do treści strony

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

KONSERWACJA ROWÓW

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie:

1. Konserwacji potoku Ryjec na odcinku dł. 600,00 mb powyżej zastawki piętrzącej wody Ryjca, o szerokości dna rowu 1,5 m, wg następującego zakresu prac:

a) koszenie skarp na 2,0 m z każdej strony (skoszony porost zostaje na skarpach),

b) odmulenie dna rowu na głębokość do 30 cm maszynowo (namuł pozostaje na skarpach).

Dostępność maszyny do wykonania odmulania jedynie z korony skarpy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Wykonawcę.

      2. Konserwacji rowu „F” na odcinku dł. 270,00 mb, o szerokości dna rowu 0,50 m,
wg następującego zakresu prac:

a) koszenie skarp na 1,0 m szerokości z każdej strony (skoszony porost zostaje na skarpach),

b) odmulenie dna na głębokość do 30,0 cm maszynowo (namuł pozostaje na skarpie).

 

Termin składania ofert do 06-10-2016 r do godz. 15.00

Sposób składania ofert: elektronicznie -  , lub faxem 774743021, 774572349

Termin realizacji zamówienia: 4 tygodnie od daty podpisania umowy, tj. nie później niż do 15-11-2016.

Zamawiający wybierze ofertę z najkorzystniejszą ceną.

Osoba do kontaktów: Halina Szymczewska, tel. 668481389

 

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Pzp

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

Metryczka
 • wytworzono:
  30-09-2016
  przez: Halina Szymczewska
 • opublikowano:
  30-09-2016 08:20
  przez: Beata Świątek
 • podmiot udostępniający:
  Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  odwiedzin: 1391
Dane jednostki:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
NIP: 754-11-10-175 REGON: 000277180

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax: 77 47 43 021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
strona www: www.muzeumwsiopolskiej.pl