Przejdź do treści strony

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonanie i dostawa wykręcaków słomianych

Muzeum Wsi Opolskiej zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie
i dostawę wykrecaków słomianych ze słomy żytniej, w następującej ilości:

a) jeżaki – brzegowe 280 szt. (długość min. 1,30 m)

b) głowacze – pozostałe rzędy 3470 szt. (długość min. 1,30 m)

Razem 3750 szt. wykręcaków

W ofercie proszę podać cenę netto i brutto 1 wykręcaka loco Opole (Muzeum Wsi Opolskiej) oraz cenę za całość zamówienia.

Termin złożenia oferty: do 17-08-2016 r do godz. 15.00

Termin na dostawę wykręcaków: – 8 tygodni od daty podpisania umowy, tj. nie później niż do 14-10-2016 r.

Termin płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury

Sposób składania ofert: elektronicznie  ,
faxem 774743021, 774572349, lub listownie (decyduje data stempla pocztowego)

 

Osoba do kontaktów: Halina Szymczewska, tel. 668481389

Zamawiający wybierze ofertę z najkorzystniejszą ceną.

 

W/w zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Metryczka
 • wytworzono:
  10-08-2016
  przez: Halina Szymczewska
 • opublikowano:
  10-08-2016 09:34
  przez: Beata Świątek
 • zmodyfikowano:
  10-08-2016 09:38
  przez: Beata Świątek
 • podmiot udostępniający:
  Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  odwiedzin: 1322
Dane jednostki:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
NIP: 754-11-10-175 REGON: 000277180

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax: 77 47 43 021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
strona www: www.muzeumwsiopolskiej.pl