Przejdź do treści strony

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa gontów drewnianych

Muzeum Wsi Opolskiej zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę gontów drewnianych loco Muzeum, z drewna świerkowego, łupanych, gładzonych ręcznie o długości 60 cm, impregnowanych ciśnieniowo środkiem Korasit KS2 lub Impralit KDS bezbarwnym,
w ilości 220 kop.

Warunkiem przyjęcia towaru będzie dokument potwierdzający wykonanie impregnacji ciśnieniowej. Zamawiający jest w posiadaniu adresów firm wykonujących ten sposób impregnacji.

W ofercie proszę podać cenę netto i brutto gontów zaimpregnowanych.

Termin złożenia oferty do 15-07-2016 r do godz. 24.00

Sposób składania ofert: elektronicznie - ,
faksem nr 774743021, 774572349 lub listownie (decyduje data stempla pocztowego).

Termin realizacji zamówienia: 60 dni od daty podpisania umowy

Sposób płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury.

Osoba do kontaktów: Halina Szymczewska, tel. 668481389

 

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

Metryczka
 • wytworzono:
  06-07-2016
  przez: Halina Szymczewska
 • opublikowano:
  06-07-2016 12:47
  przez: Beata Świątek
 • zmodyfikowano:
  06-07-2016 12:48
  przez: Beata Świątek
 • podmiot udostępniający:
  Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  odwiedzin: 1420
Dane jednostki:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
NIP: 754-11-10-175 REGON: 000277180

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax: 77 47 43 021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
strona www: www.muzeumwsiopolskiej.pl