Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa gontów drewnianych

Muzeum Wsi Opolskiej zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę gontów drewnianych loco Muzeum, z drewna świerkowego, łupanych, gładzonych ręcznie o długości 60 cm, impregnowanych ciśnieniowo środkiem Korasit KS2 lub Impralit KDS bezbarwnym,
w ilości 220 kop.

Warunkiem przyjęcia towaru będzie dokument potwierdzający wykonanie impregnacji ciśnieniowej. Zamawiający jest w posiadaniu adresów firm wykonujących ten sposób impregnacji.

W ofercie proszę podać cenę netto i brutto gontów zaimpregnowanych.

Termin złożenia oferty do 15-07-2016 r do godz. 24.00

Sposób składania ofert: elektronicznie - ,
faksem nr 774743021, 774572349 lub listownie (decyduje data stempla pocztowego).

Termin realizacji zamówienia: 60 dni od daty podpisania umowy

Sposób płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury.

Osoba do kontaktów: Halina Szymczewska, tel. 668481389

 

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.