Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie instalacji sanitarnych: wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania oraz wodno-kanalizacyjnej w „Karczmie u Karola Malajki” usytuowanej na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

Muzeum Wsi Opolskiej zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie instalacji sanitarnych: wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania oraz wodno-kanalizacyjnej
w „Karczmie u Karola Malajki” usytuowanej na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

Ofertę proszę przygotować na podstawie załączonych przedmiarów.

Zamawiający wybierze ofertę z najkorzystniejszą ceną.

Termin złożenia oferty do 14-06-2016 r do godz. 24.00

Sposób składania ofert: elektronicznie - ,
faksem nr 774743021, 774572349 lub listownie (decyduje data stempla pocztowego).

Termin realizacji zamówienia: 6 tygodni od daty podpisania umowy.

Sposób płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury.

Osoba do kontaktów: Halina Szymczewska, tel. 668481389

 

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Załączniki :

PDFRys 2S rzut inst wentylacji - piętro.pdf (104,66KB)
PDFSpecyfikacja.pdf (35,02KB)
PDFOpis techniczny wentylacja.pdf (53,44KB)
PDFPrzedmiar Instalacje Sanitarne (1).pdf (48,48KB)
PDFRemont Karczmy wentylacja PRZEDMIAR (1).pdf (39,18KB)
PDFRys 1S rzut inst wentylacji - parter.pdf (113,11KB)
 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.