Przejdź do treści strony

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonanie instalacji sanitarnych: wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania oraz wodno-kanalizacyjnej w „Karczmie u Karola Malajki” usytuowanej na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

Muzeum Wsi Opolskiej zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie instalacji sanitarnych: wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania oraz wodno-kanalizacyjnej
w „Karczmie u Karola Malajki” usytuowanej na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

Ofertę proszę przygotować na podstawie załączonych przedmiarów.

Zamawiający wybierze ofertę z najkorzystniejszą ceną.

Termin złożenia oferty do 14-06-2016 r do godz. 24.00

Sposób składania ofert: elektronicznie - ,
faksem nr 774743021, 774572349 lub listownie (decyduje data stempla pocztowego).

Termin realizacji zamówienia: 6 tygodni od daty podpisania umowy.

Sposób płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury.

Osoba do kontaktów: Halina Szymczewska, tel. 668481389

 

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Załączniki :

PDFRys 2S rzut inst wentylacji - piętro.pdf
PDFSpecyfikacja.pdf
PDFOpis techniczny wentylacja.pdf
PDFPrzedmiar Instalacje Sanitarne (1).pdf
PDFRemont Karczmy wentylacja PRZEDMIAR (1).pdf
PDFRys 1S rzut inst wentylacji - parter.pdf
 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

Metryczka
 • wytworzono:
  03-06-2016
  przez: Halina Szymczewska
 • opublikowano:
  03-06-2016 14:16
  przez: Halina Szymczewska
 • podmiot udostępniający:
  Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  odwiedzin: 1274
Dane jednostki:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
NIP: 754-11-10-175 REGON: 000277180

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax: 77 47 43 021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
strona www: www.muzeumwsiopolskiej.pl