Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie pokrycia dachu gontem

Muzeum Wsi Opolskiej zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie pokrycia dachu gontem, wieży kościoła z Gręboszowa usytuowanego na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

Zakres prac obejmuje: rozbiórkę starego gontu oraz ułożenie nowego pokrycia
gontem podwójnie z własnego materiału. Materiał do zastosowania: gont świerkowy łupany, gładzony ręcznie o długości 60 cm, zaimpregnowany ciśnieniowo środkiem Korasit KS2, bezbarwnym.

Parametry dachu: dach ośmiospadowy o łącznej powierzchni - 57,20 m².,
ilość łat -  22 szt. na 1 połaci. Wysokość wieży do okapu dachu – 12,5 m.

W ofercie proszę podać cenę netto i brutto wykonania zadania.

Termin złożenia oferty do 07-06-2016 r do godz. 24.00

Sposób składania ofert: elektronicznie - ,
faksem nr 774743021, 774572349 lub listownie (decyduje data stempla pocztowego).

Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy.

Sposób płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury.

Osoba do kontaktów: Halina Szymczewska, tel. 668481389

 

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

JPEGDSC_0401.jpeg (675,75KB)