Przejdź do treści strony

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonanie pokrycia dachu gontem

Muzeum Wsi Opolskiej zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie pokrycia dachu gontem, wieży kościoła z Gręboszowa usytuowanego na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

Zakres prac obejmuje: rozbiórkę starego gontu oraz ułożenie nowego pokrycia
gontem podwójnie z własnego materiału. Materiał do zastosowania: gont świerkowy łupany, gładzony ręcznie o długości 60 cm, zaimpregnowany ciśnieniowo środkiem Korasit KS2, bezbarwnym.

Parametry dachu: dach ośmiospadowy o łącznej powierzchni - 57,20 m².,
ilość łat -  22 szt. na 1 połaci. Wysokość wieży do okapu dachu – 12,5 m.

W ofercie proszę podać cenę netto i brutto wykonania zadania.

Termin złożenia oferty do 07-06-2016 r do godz. 24.00

Sposób składania ofert: elektronicznie - ,
faksem nr 774743021, 774572349 lub listownie (decyduje data stempla pocztowego).

Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy.

Sposób płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury.

Osoba do kontaktów: Halina Szymczewska, tel. 668481389

 

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

JPEGDSC_0401.jpeg
 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-05-2016
  przez: Halina Szymczewska
 • opublikowano:
  30-05-2016 14:41
  przez: Beata Świątek
 • podmiot udostępniający:
  Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  odwiedzin: 1622
Dane jednostki:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
NIP: 754-11-10-175 REGON: 000277180

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax: 77 47 43 021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
strona www: www.muzeumwsiopolskiej.pl