Przejdź do treści strony

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Majątek 2015

Informacja o majątku Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zgodnie z bilansem na dzień 31.12.2015 r. wykazane w kwotach netto wynoszą:

Aktywa trwałe      5 577 467,36 zł

w tym:

 1. Wartości niematerialne i prawne              0,00 zł
 2. Rzeczowe aktywa trwałe            5 577 467,36 zł

w tym:

 1. Środki trwałe  5 479 658,38 zł

w tym:

 1. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)  377 879,06 zł
 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej    4 407 015,45 zł
 3. urządzenia techniczne i maszyny                                 88 385,77 zł    
 4. środki transportu                                                          38 709,32 zł    
 5. inne środki trwałe                                                        567 668,78 zł
 1. Środki trwałe w budowie  97 808,98 zł
Metryczka
 • wytworzono:
  09-05-2016
  przez: Izabela Sztangier - Kozak
 • opublikowano:
  09-05-2016 13:03
  przez: Beata Świątek
 • podmiot udostępniający:
  Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  odwiedzin: 4318
Dane jednostki:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
NIP: 754-11-10-175 REGON: 000277180

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax: 77 47 43 021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
strona www: www.muzeumwsiopolskiej.pl