Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uzupełnienie odpowiedzi na pytania z dnia 19.04.2016 dotyczące zapytania ofertowego na świadczenie usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

W związku z wniesionym zastrzeżeniem dotyczącym braku precyzyjnego udzielenia odpowiedzi, poniżej przedstawia się ich doprecyzowanie: 

do pytania nr 1

Odp.

Oczywistą sprawą jest fakt, że liczba rbg wynika z liczby zatrudnionych przez Wykonawcę pracowników firmę pracowników, o czym decyduje on sam.

do pytania nr 2

Odp.

Brak możliwości podania liczby osób sprawujących ochronę podczas imprez w latach 2013 – 2015 wynika z braku danych, ponieważ liczba tych osób wynikała z decyzji Wykonawcy usługi, podjętej na podstawie przekazanych przez Zamawiającego informacji szczegółowych oraz własnej oceny skuteczności zabezpieczenia tych imprez.

Wiedzę o ilości osób podczas ochrony imprez posiada firma sprawująca dotychczas ochronę.

do pytania nr 4

Odp.

Poprzez informację o dostosowaniu się do przepisów prawa miano na względzie przepisy ujęte w pytaniu. Przy wyborze oferty Zamawiający nie będzie się opierać na kalkulowaniu wynagrodzenia.