Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pytania i odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego na świadczenie usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Pytanie 1

„Zamawiający podaje, że usługa świadczona ma być całodobowo.

Prosimy o podanie dokładnej ilości rbg w skali miesiąca. Ilość rbg wynika z systemu ochrony sprawowanego całodobowo przez określone przez Państwa liczbę pracowników na zmianie w poszczególnych dniach tygodnia. Jest to istotna informacja niezbędna do określenia ryczałtowej miesięcznej wartości usługi, która stanowi 95% jej wartości. Prosimy więc o szczegółowe podanie ilości rbg świadczonej usługi.”

Odp.

Oczekujemy ochrony MWO przez 24 godziny na dobę. O ilości roboczogodzin w skali miesiąca decyduje Wykonawca.

Pytanie 2

„Obowiązkiem Wykonawcy będzie także sprawowanie dodatkowej bezpośredniej ochrony fizycznej w czasie odbywających się na terenie Muzeum imprez wraz z konwojem gotówki (na zlecenie Zamawiającego). Liczba pracowników sprawujących dodatkową ochronę oraz czas trwania dodatkowej ochrony będą uzależnione od faktycznych potrzeb Zamawiającego.

Imprezy podawane w wykazie przez Zamawiającego są imprezami organizowanymi rokrocznie w związku z powyższym prosimy o podanie ilości pracowników jaka świadczyła usługę ochrony na przestrzeni ostatnich trzech lat. Prosimy również o podanie ilości godzin w których świadczona była usługa. Informacja ta jest niezbędna do wyliczenia faktycznych kosztów ofert.

Podane przez Państwa informacje są niekompletne i uniemożliwiają nam określenia przewidywanych kosztów a tym samym złożenia adekwatnej do Państwa potrzeb oferty.”

Odp.

Nie możemy podać informacji dotyczącej ilości osób sprawujących dozór w latach ubiegłych. To pytanie proszę skierować do firmy, która ten dozór pełniła.

Średnia liczba godzin w których była świadczona usługa podczas imprez za przestrzeni ostatnich 3 lat:

  • Noc Muzeum                              5 godzin.
  • Festiwal Folklorystyczny            8 godzin.                                
  • Święto Plonów-Targi Miodów     8 godzin.        
  • Jarmark Wielkanocny                 9 godzin.
  • Kiermasz Bożonarodzeniowy     5 godzin.

Pytanie 3

Prosimy o informację czy Zamawiający narzuca formę zatrudnienia pracowników realizujących usługę ochrony na Państwa obiekcie?

Odp.

Osoby pełniące podstawową ochronę Muzeum – umowa o pracę.

Dodatkowa ochrona podczas imprez plenerowych, pracownicy konwoju, grupa interwencyjna – Zamawiający nie narzuca formy zatrudnienia.

Pytanie 4

Zgodnie z sugestią Ministerstwa Sprawiedliwości każdy Wykonawca powinien kalkulować cenę oferty z uwzględnieniem kosztów pracy nie niższych od minimalnego wynagrodzenia za pracę – bez względu na formę zatrudniania pracowników (gdyby ustawodawca chciał takiego rozróżnienia dokonać, ustanowiłby wprost taki zapis ustawowy). Proszę o informację czy Zamawiający jako organ państwowy opierać się będzie na kalkulowaniu wynagrodzenia przy minimum minimalnym poziomie wynagrodzenia za prace w pełnym wymiarze godzin przy wyborze oferty?

Odp.

Treść pytania nie jest zrozumiała, lecz domniemając jaka była intencja uprzejmie informujemy, że do Wykonawcy należy obowiązek dopasowania się do obowiązujących przepisów prawa.

Pytanie 5

W związku szykowanymi zmianami w przepisach zapowiadanych w expose przez Panią Beatę Szydło w dniu 18 listopada 2015 r. wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej na umowy zlecenie na poziomie 12 zł. brutto. Czy na podstawie tego zapisu Zamawiający zmieni wartość wynagrodzenia Wykonawcy w czasie realizacji usługi?

Odp.

W czasie realizacji usługi Zamawiający będzie stosował dotychczasowe obowiązujące podstawy zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do czasu wejścia w życie ustawy implementującej przepisy nowych dyrektyw brak jest możliwości zawierania i modyfikacji umów w sprawie zamówienia publicznego na zasadach przewidzianych nowymi dyrektywami.