Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozbiórka drewnianej stodoły

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zaprasza do złożenia oferty na: rozbiórkę drewnianej stodoły w miejscowości Podlesie, gm. Cisek (działka nr 274/2). Wymiary budynku: dł. 14,30 m, szer. 6,30 m, wys. 6,68 m oraz przybudówki: dł. 14,30 m, szer. 2,60 m, wys. 3,30 m. Stodoła zbudowana jest w konstrukcji szkieletowej, szalowanej deskami. Posiada dach płatwiowy, pokryty dachówką cementową. Obiekt nie ma fundamentów ani piwnic. Cały materiał rozbiórkowy przeznaczony jest do zachowania. W zakres zamówienia wchodzi również uporządkowanie terenu.

Termin składania ofert do 17.04.2016 r., do godz. 24:00

Sposób składania ofert: elektronicznie –

faksem nr 77 4743021, 77 4572349 lub osobiście.

Termin realizacji zamówienia: 15 dni od daty zawarcia umowy

Dostawa: loco Muzeum Wsi Opolskiej, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole

Osoba do kontaktów: Halina Szymczewska, tel: 668 48 13 89

 

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.