Przejdź do treści strony

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Rozbiórka drewnianej stodoły

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zaprasza do złożenia oferty na: rozbiórkę drewnianej stodoły w miejscowości Podlesie, gm. Cisek (działka nr 274/2). Wymiary budynku: dł. 14,30 m, szer. 6,30 m, wys. 6,68 m oraz przybudówki: dł. 14,30 m, szer. 2,60 m, wys. 3,30 m. Stodoła zbudowana jest w konstrukcji szkieletowej, szalowanej deskami. Posiada dach płatwiowy, pokryty dachówką cementową. Obiekt nie ma fundamentów ani piwnic. Cały materiał rozbiórkowy przeznaczony jest do zachowania. W zakres zamówienia wchodzi również uporządkowanie terenu.

Termin składania ofert do 17.04.2016 r., do godz. 24:00

Sposób składania ofert: elektronicznie –

faksem nr 77 4743021, 77 4572349 lub osobiście.

Termin realizacji zamówienia: 15 dni od daty zawarcia umowy

Dostawa: loco Muzeum Wsi Opolskiej, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole

Osoba do kontaktów: Halina Szymczewska, tel: 668 48 13 89

 

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-04-2016
  przez: Aleksandra Kośmicka
 • opublikowano:
  07-04-2016 15:01
  przez: Beata Świątek
 • podmiot udostępniający:
  Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  odwiedzin: 2142
Dane jednostki:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
NIP: 754-11-10-175 REGON: 000277180

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax: 77 47 43 021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
strona www: www.muzeumwsiopolskiej.pl