Przejdź do treści strony

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Opracowanie graficzne i wydruk plansz informacyjnych , broszury, tabliczek informacyjnych

 

W związku z realizacją projektu pn „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności  w Województwie Opolskim” Muzeum Wsi Opolskiej zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie graficzne                   i wydruk plansz informacyjnych, broszury i tabliczek informacyjnych.

1.Opis przedmiotu zamówienia:

•  Opracowanie graficzne i wydruk plansz informacyjnych:

 PCV– gr. 0,5 cm, wymiar  - 140x100 cm, druk jednostronny,  kolor – 4 szt.

• Opracowanie graficzne i wydruk plansz informacyjnych :

PCV – gr. 0,5 cm, wymiar 100 x 70 cm , druk jednostronny, kolor – 3 szt.

•  Opracowanie i wydruk tabliczek informacyjnych:

  PCV – gr. 0,1 cm, wymiar -  15x10 cm,  kolor, 50 szt.

•  Opracowanie graficzne i wydruk  broszury:

format  B5, 14 stron, gr. 120/m² , kolor, okładka 4x4 , kolor,  błyszcząca, gr. 160/m², zszywana  ,             1500 szt.

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć materiał ( tekst i zdjęcia) w wersji elektronicznej,                 w odpowiedniej rozdzielczości, po podpisaniu umowy.

 2. Termin realizacji zamówienia:  do 29.04.2016

3. Sposób składania ofert: wyłącznie elektronicznie - ,

lub faksem nr 774743021, 774572349

4.Tremin składania ofert:   do 8.04.2016 godz.24:00

  Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę.

W ofercie proszę podać cenę netto i brutto zamówienia.

Osoby do kontaktów:

Barbara  Dubiel – Tel.77 457 23 49 lub 77474 30 21 w.123

Aleksandra Kośmicka  - Tel. .77 457 23 49 lub 77474 30 21 w.122

 

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

 

Projekt “Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych

sprzyjających ochronie bioróżnorodności w Województwie Opolskim”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020.

Metryczka
 • wytworzono:
  23-03-2016
  przez: Barbara Dubiel
 • opublikowano:
  23-03-2016 09:46
  przez: Beata Świątek
 • podmiot udostępniający:
  Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  odwiedzin: 1679
Dane jednostki:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
NIP: 754-11-10-175 REGON: 000277180

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax: 77 47 43 021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
strona www: www.muzeumwsiopolskiej.pl