Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY – OGRODNIK

MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

OGRODNIK

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie ogrodnicze lub rolnicze (w tym również kształtowanie terenów zieleni, architektury krajobrazu i podobne) na poziomie co najmniej szkoły zawodowej;   
  2. co najmniej 2 lata pracy w wymaganym zawodzie

2.   Wymagania dodatkowe:

atutem będzie doświadczenie w hodowli zwierząt gospodarskich.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. obsadzanie i pielęgnowanie ogródków kwiatowych i ziołowych oraz zagonów uprawnych wg wytycznych merytorycznych;
 2. pielęgnacja drzew i krzewów owocowych;
 3. prace pielęgnacyjne i porządkowe terenów zieleni na całym obszarze Muzeum Wsi Opolskiej;
 4. karmienie, doglądanie dzienne oraz zabiegi porządkowe przy zwierzętach gospodarskich, będących w hodowli Muzeum Wsi Opolskiej.
 1. Od kandydata oczekujemy:
 1. znajomości podstaw ogrodnictwa,
 2. sumienności i dokładności,
 3. sporej dozy samodzielności,
 4. sympatii dla zwierząt.
 1. Oferujemy:
  1. zatrudnienie na pełnym etacie na umowę o pracę,
  2. możliwość nabywania umiejętności praktycznych związanych z utrzymaniem terenów zieleni w muzeach na wolnym powietrzu (łącznie z zasadami prowadzenia hodowli pokazowej zwierząt gospodarskich).
 1. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.Nr 101 poz 926 z p. zm.);
  2. kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie;
  3. kserokopie świadectw pracy lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
  4. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (szkolenia, kursy i inne),
  5. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg obowiązującego wzoru,
  6. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopię dowodu osobistego
  7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy.

Wymagane dokumenty należy składać lub przesłać w terminie: do dnia 19 lutego 2016 r.

pod adresem: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole,

lub na adres mailowy:

 

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z regulaminem naboru można się zapoznać w siedzibie Muzeum (sekretariat) oraz na stronie BIP Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

(77) 45 72 349 wew. 122 i 123 lub (77) 47 43 021 wew. 122 i 123.