Przejdź do treści strony

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonanie inwentaryzacji oraz koncepcji modelowego zagospodarowania zieleni w Muzeum Wsi Opolskiej

 

W związku z realizacją projektu pn „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności                                w Województwie Opolskim” Muzeum Wsi Opolskiej zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie inwentaryzacji oraz koncepcji modelowego zagospodarowania zieleni w Muzeum Wsi Opolskiej wraz z kosztorysem do załączonej specyfikacji.

W ofercie proszę podać cenę netto i brutto.

Termin złożenia oferty do 29.01.2016r.

Sposób składania ofert: elektronicznie - ,
faksem nr 774743021, 774572349 lub listownie (decyduje data stempla pocztowego).

Termin realizacji zamówienia: do 31 marca 2016 r.

Sposób płatności: przelew w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia i prawidłowo wystawionej faktury.

Osoba do kontaktów:

Barbara  Dubiel – Tel.77 457 23 49 lub 77474 30 21 w.123

Aleksandra Kośmicka  - Tel. .77 457 23 49 lub 77474 30 21 w.122

 

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

 

DOCwytyczne merytoryczne inw ziel.doc

Metryczka
 • wytworzono:
  19-01-2016
  przez: Halina Szymczewska
 • opublikowano:
  19-01-2016 16:48
  przez: Halina Szymczewska
 • podmiot udostępniający:
  Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  odwiedzin: 1681
Dane jednostki:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
NIP: 754-11-10-175 REGON: 000277180

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax: 77 47 43 021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
strona www: www.muzeumwsiopolskiej.pl