Przejdź do treści strony

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

MAJĄTEK 2012

Dane o majątku Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu - zgodnie z bilansem na dzień 31.12.2012 r.
wykazane w kwotach netto w pozycji aktywa trwałe wynoszą:
 
Aktywa trwałe - 5 907 206,73 PLN
   w tym:                                                                              
       I. Wartości niematerialne i prawne - 0,00 PLN
      II. Rzeczowe aktywa trwałe - 5 907 206,73 PLN
           w tym:
1.                       Środki trwałe - 5 810 245,38 PLN
                 w tym:           
                    a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - 290 064,61 PLN
                    b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 4 989 770,81 PLN
                    c) urządzenia techniczne i maszyny - 95 841,12 PLN
                    d) środki transportu - 0,00 PLN
                    e) inne środki trwałe - 434 568,84 PLN
  
2.                       Środki trwale w budowie - 96 961,35 PLN

nowa podstrona, dodana 2013-07-02 

Podmiot udostępniający: Muzeum Wsi Opolskiej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Antczak
Data wytworzenia: 2013-07-02
Metryczka
  • wytworzono:
    02-07-2013
    przez: Grażyna Śliwak
  • opublikowano:
    02-07-2013 21:21
    przez: Grażyna Śliwak
Dane jednostki:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
NIP: 754-11-10-175 REGON: 000277180

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax: 77 47 43 021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
strona www: www.muzeumwsiopolskiej.pl