Przejdź do treści strony

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

MAJĄTEK 2011

 

 

Dane o majątku Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu - zgodnie z bilansem na dzień 31.12.2011 r.
wykazane w kwotach netto w pozycji aktywa trwałe wynoszą:
 
Aktywa trwałe - 6 203 043,33 PLN
   w tym:                                                                              
       I. Wartości niematerialne i prawne - 0,00 PLN
      II. Rzeczowe aktywa trwałe - 6 203 043,33 PLN
           w tym:
1.                       Środki trwałe - 6 043 537,97 PLN
                 w tym:           
                    a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - 322 740,97 PLN
                    b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 5 124 937,01 PLN
                    c) urządzenia techniczne i maszyny - 121 470,85 PLN
                    d) środki transportu - 0,00 PLN
                    e) inne środki trwałe - 474 389,14 PLN
  
2.                       Środki trwale w budowie - 159 505,36 PLN

 


 

Podmiot udostępniający: Muzeum Wsi Opolskiej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Antczak
Data wytworzenia: 2012-06-18

 

Metryczka
 • wytworzono:
  18-06-2012
  przez: Grażyna Śliwak
 • opublikowano:
  18-06-2012 10:08
  przez: Grażyna Śliwak
 • zmodyfikowano:
  18-06-2012 10:21
  przez: Grażyna Śliwak
Dane jednostki:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
NIP: 754-11-10-175 REGON: 000277180

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax: 77 47 43 021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
strona www: www.muzeumwsiopolskiej.pl