Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wykonanie i dostawa wykręcaków słomianych

Muzeum Wsi Opolskiej zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie i dostawę wykrecaków słomianych ze słomy żytniej, w następującej ilości:

a) brzegowe (jeżaki) –  4300 szt. (długości min. 1,30 m)

b) głowacze – pozostałe rzędy 3900 szt. (długości min. 1,30 m)

Razem 8200 szt. wykręcaków

W ofercie proszę podać cenę 1 wykręcaka loco Opole (Muzeum Wsi Opolskiej)

Termin złożenia oferty do 08-10-2015 r

Termin na dostawę wykręcaków - nie później niż do 16-11-2015 r.

Termin płatności za zrealizowanie zamówienia do 31-12-2015 r

Sposób składania ofert: elektronicznie  ,
lub faxem 774743021, 774572349

 

Osoba do kontaktów: Halina Szymczewska, tel. 668481389

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

W/w zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zamówienie będzie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, pt. „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w Województwie Opolskim”