Przejdź do treści strony

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

wykonanie i dostawa wykręcaków słomianych

Muzeum Wsi Opolskiej zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie i dostawę wykrecaków słomianych ze słomy żytniej, w następującej ilości:

a) brzegowe (jeżaki) –  4300 szt. (długości min. 1,30 m)

b) głowacze – pozostałe rzędy 3900 szt. (długości min. 1,30 m)

Razem 8200 szt. wykręcaków

W ofercie proszę podać cenę 1 wykręcaka loco Opole (Muzeum Wsi Opolskiej)

Termin złożenia oferty do 08-10-2015 r

Termin na dostawę wykręcaków - nie później niż do 16-11-2015 r.

Termin płatności za zrealizowanie zamówienia do 31-12-2015 r

Sposób składania ofert: elektronicznie  ,
lub faxem 774743021, 774572349

 

Osoba do kontaktów: Halina Szymczewska, tel. 668481389

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

W/w zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zamówienie będzie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, pt. „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w Województwie Opolskim”

 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-09-2015
  przez: Halina Szymczewska
 • opublikowano:
  30-09-2015 09:04
  przez: Beata Świątek
 • zmodyfikowano:
  05-10-2015 19:45
  przez: Halina Szymczewska
 • podmiot udostępniający:
  Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  odwiedzin: 1367
Dane jednostki:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
NIP: 754-11-10-175 REGON: 000277180

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax: 77 47 43 021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
strona www: www.muzeumwsiopolskiej.pl