Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pytania i odpowiedzi do przetargu "ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu" Data publikacji: 10-04-2015

Pytanie 1

„Zamawiający podaje, że usługa świadczona ma być całodobowo przez pracowników ochrony.

Prosimy o podanie dokładnej ilości rbg w skali miesiąca. Ilość rbg wynika z systemu ochrony sprawowanego całodobowo przez określone przez Państwa liczbę pracowników na zmianie w poszczególnych dniach tygodnia. Jest to istotna informacja niezbędna do określenia ryczałtowej miesięcznej wartości usługi, która stanowi 95% jej wartości. Prosimy więc o szczegółowe podanie ilości rbg świadczonej usługi.”

Odp.

Dozór na terenie Muzeum pełniony jest w systemie ciągłym tj. 24 godziny/dobę przez wszystkie dni trwania umowy, przez jednego pracownika ochrony na zmianie, zatem ilość roboczogodzin wynika z ilości dni w danym miesiącu.

Drugi pracownik ochrony pracuje w okresie udostępniania w dniach i godzinach wyszczególnionych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w pkt.3 n., który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

Pytanie 2

„Obowiązkiem Wykonawcy będzie także sprawowanie dodatkowej bezpośredniej ochrony fizycznej w czasie odbywających się na terenie Muzeum imprez wraz z konwojem gotówki (na zlecenie Zamawiającego). Liczba pracowników sprawujących dodatkową ochronę oraz czas trwania dodatkowej ochrony będą uzależnione od faktycznych potrzeb Zamawiającego.

Imprezy podawane w wykazie przez Zamawiającego są imprezami organizowanymi rokrocznie w związku z powyższym prosimy o podanie ilości pracowników jaka świadczyła usługę ochrony na przestrzeni ostatnich trzech lat. Prosimy również o podanie ilości godzin w których świadczona była usługa. Informacja ta jest niezbędna do wyliczenia faktycznych kosztów ofert.

Podane przez Państwa informacje są niekompletne i uniemożliwiają nam określenia przewidywanych kosztów a tym samym złożenia adekwatnej do Państwa potrzeb oferty.”

Odp.

W związku z tym, że SIWZ opisuje wielkość każdej imprezy poprzez podanie przewidywanej liczby uczestników, liczbę stanowisk kasowych, kontrolę wejść i kontrolę biletów, Wykonawca na bazie własnego doświadczenia powinien dostosować liczbę pracowników ochrony tak, aby skutecznie zabezpieczyć imprezę i Muzeum.

Poniżej uzupełniamy godziny trwania imprez:

  • Noc Muzeum                                    15 maja 2015 w godz. od 19.00 do 24.00

- przewidywana liczba uczestników:      do 1000 osób,

- kontrola terenu, nadzór nad wejściem i kontrola biletów wstępu,

  • Festiwal Folklorystyczny                28 czerwca 2015 w godz. od 10.00 do 18.00

- przewidywana liczba uczestników:      do 3000 osób,

- ochrona stanowisk kasowych:              4 stanowiska,

- kontrola terenu, nadzór nad wejściem i kontrola biletów wstępu,

  • Święto plonów w skansenie          27 września 2015 w godz. od 10 do 18.00

- przewidywana liczba uczestników:      do 5000 osób,

- ochrona stanowisk kasowych:              4 stanowiska,

- kontrola terenu, ochrona kas, nadzór nad wejściem i kontrola biletów wstępu,

  • Jarmark Wielkanocny                      20 marca 2016 w godz. od 9.00 do 18.00

- przewidywana liczba uczestników:      do 6000 osób,

- ochrona stanowisk kasowych:              6 stanowisk,

- kontrola terenu, ochrona kas, nadzór nad wejściem i kontrola biletów wstępu.