Przejdź do treści strony

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

MAJĄTEK 2008

 

Dane o majątku Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu - zgodnie z bilansem na dzień 31.12.2008 r. wykazany w kwotach netto w pozycji aktywa trwałe:
 
I.  Wartości niematerialne i prawne                                                   8.334,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe:
1. Środki trwałe:
a. grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)             1.686.815,69
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                     5.309.215,45
c. urządzenia techniczne i maszyny                                               129.190,94
d. inne środki trwałe                                                                   624.610,48
2. Środki trwałe w budowie                                                            89.332,68
 
Ogółem aktywa trwałe      7.863.381,43                                                        

 

informację wytworzył: Grażyna Śliwak
za treść odpowiada: Grażyna Śliwak
data wytworzenia: 2009-09-21

 

Metryczka
 • wytworzono:
  05-11-2003
  przez: Grażyna Śliwak
 • opublikowano:
  05-11-2003 11:39
  przez: Grażyna Śliwak
 • zmodyfikowano:
  15-10-2010 08:43
  przez: Grażyna Śliwak
Dane jednostki:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
NIP: 754-11-10-175 REGON: 000277180

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax: 77 47 43 021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
strona www: www.muzeumwsiopolskiej.pl