Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

MAJĄTEK 2014

MAJĄTEK 2014

 

Dane o majątku Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu - zgodne z bilansem na dzień 31.12.2014 r. wykazane są w kwotach netto w pozycji aktywa trwałe i wynoszą:

 

Aktywa trwałe                                      5 675 439,56 PLN

w tym:

I. Wartości niematerialne i prawne               0,00 PLN

II. Rzeczowe aktywa trwałe             5 675 439,56 PLN

      w tym:

 

1. Środki trwałe                             5 577 630,58 PLN

w tym:

a). grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)          420 880,05 PLN

b). budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej            4 592 813,85 PLN

c). urządzenia techniczne i maszyny                                             64 700,73 PLN

d). środki transportu                                                                     48 799,89 PLN

e). inne środki trwałe                                                                  450 436,06 PLN

 

2. Środki trwałe w budowie                 97 808,98 PLN