Przejdź do treści strony

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

MAJĄTEK 2014

MAJĄTEK 2014

 

Dane o majątku Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu - zgodne z bilansem na dzień 31.12.2014 r. wykazane są w kwotach netto w pozycji aktywa trwałe i wynoszą:

 

Aktywa trwałe                                      5 675 439,56 PLN

w tym:

I. Wartości niematerialne i prawne               0,00 PLN

II. Rzeczowe aktywa trwałe             5 675 439,56 PLN

      w tym:

 

1. Środki trwałe                             5 577 630,58 PLN

w tym:

a). grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)          420 880,05 PLN

b). budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej            4 592 813,85 PLN

c). urządzenia techniczne i maszyny                                             64 700,73 PLN

d). środki transportu                                                                     48 799,89 PLN

e). inne środki trwałe                                                                  450 436,06 PLN

 

2. Środki trwałe w budowie                 97 808,98 PLN

Metryczka
 • wytworzono:
  02-04-2015
  przez: Andrzej Antczak
 • opublikowano:
  02-04-2015 12:57
  przez: Beata Świątek
 • zmodyfikowano:
  02-04-2015 12:59
  przez: Beata Świątek
 • podmiot udostępniający:
  Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  odwiedzin: 4254
Dane jednostki:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
NIP: 754-11-10-175 REGON: 000277180

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax: 77 47 43 021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
strona www: www.muzeumwsiopolskiej.pl