Przejdź do treści strony

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonanie pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia.

Wykonanie pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia.

Muzeum Wsi Opolskiej zleca przeprowadzenie następujących pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia :

1.Przeprowadzenie pomiarów mikroklimatu w 11 pomieszczeniach biurowych.

2.Przeprowadzenie pomiarów natężenia hałasu w pomieszczeniu:

a)stolarni ( 3 maszyny stolarskie)

b)ciesielni ( 1 maszyna)

3.Pomiar zapylenia pyłem drewna miękkiego w pomieszczeniu stolarni i ciesielni.

4.Pomiar natężenia oświetlenia sztucznego na stanowiskach pracy (22 stanowiska pracy).

5.Pomiar wibracji ciągnika rolniczego (1 szt.)

6.Pomiar natężenia hałasu  przy obsłudze 2 kos spalinowych.

W ofercie proszę podać cenę  netto + VAT wykonania usługi.

Termin złożenia oferty do 05-12-2014 r

Sposób składania ofert: elektronicznie - ,
lub faksem nr 774743021, 774572349 lub osobiście.

Termin wykonania usługi: 2 tygodnie od daty podpisania umowy, nie później niż do 22-12-2014 r.

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

Osoba do kontaktów: Andrzej Czajkowski, tel. 608507277

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

Metryczka
 • wytworzono:
  28-11-2014
  przez: Andrzej Czajkowski
 • opublikowano:
  28-11-2014 18:42
  przez: Halina Szymczewska
 • podmiot udostępniający:
  Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  odwiedzin: 1629
Dane jednostki:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
NIP: 754-11-10-175 REGON: 000277180

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax: 77 47 43 021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
strona www: www.muzeumwsiopolskiej.pl