Przejdź do treści strony

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wymiana poszycia dachów – strzecha

Muzeum Wsi Opolskiej zaprasza do złożenia oferty cenowej na wymianę poszycia dachu (strzecha) „na gładko”, na następujących obiektach usytuowanych na terenie Muzeum:

 1. chałupa z Kozub – pow. dachu 141,0 m²
 2. chałupa z Karmonek Nowych – pow. dachu 131,0 m²

Zakres prac obejmuje rozbiórkę starego pokrycia, załadunek materiału z rozbiórki do kontenera, wykonanie nowej strzechy wraz z kalenicą z materiału Zleceniodawcy. Sprawy organizacyjno-finansowe związane z zamawianiem kontenera po stronie Zleceniodawcy.

W ofercie proszę podać cenę brutto osobno na każdy dach.

 

Termin składania ofert do 11-11-2014 r

Sposób składania ofert: elektronicznie -  ,
 faxem 774743021, 774572349 lub osobiście.

Termin realizacji zamówienia: 5 tygodni od daty podpisania umowy

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

Osoba do kontaktów: Halina Szymczewska, tel. 668481389

 

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Pzp

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

Metryczka
 • wytworzono:
  04-11-2014
  przez: Halina Szymczewska
 • opublikowano:
  04-11-2014 14:25
  przez: Halina Szymczewska
 • podmiot udostępniający:
  Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  odwiedzin: 1928
Dane jednostki:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
NIP: 754-11-10-175 REGON: 000277180

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax: 77 47 43 021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
strona www: www.muzeumwsiopolskiej.pl