Przejdź do treści strony

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

MAJĄTEK 2009

nowa podstrona, dodana 2010-10-15

 

Dane o majątku Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu - zgodnie z bilansem na dzień 31.12.2009 r.
wykazane w kwotach netto w pozycji aktywa trwałe wynoszą:
 
               A. Aktywa trwałe                                                                                      7 811 430,05
                   w tym:                                                                              
            I. Wartości niematerialne i prawne                                                       2 060,71
 
            II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                   7 809 369,34
                 w tym:
1.       Środki trwałe                                                                     7 742 789,41
w tym:
a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)         1 520 139,13
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 5 492 444,60
c) urządzenia techniczne i maszyny                                        137 305,87
d) środki transportu                                                             13 022,65
e) inne środki trwałe                                                             579 877,16
 
2.       Środki trwale w budowie                                                       66 579,93 

Podmiot udostępniający: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Antczak
Data wytworzenia: 15-10-2010
Metryczka
  • wytworzono:
    15-10-2010
    przez: Grażyna Śliwak
  • opublikowano:
    15-10-2010 08:49
    przez: Grażyna Śliwak
Dane jednostki:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
NIP: 754-11-10-175 REGON: 000277180

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax: 77 47 43 021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
strona www: www.muzeumwsiopolskiej.pl