Przejdź do treści strony

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Organizacja i działalność

Siedzibą Muzeum jest Opole, a terenem działania obszar województwa opolskiego.

Muzeum działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z póź. zm.)

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z póź. zm.),

3) postanowień statutu Muzeum Wsi Opolskiej nadanego przez Sejmik Województwa Opolskiego Uchwałą nr XVIII/122/2000 z dnia 27 kwietnia 2000 roku (do wglądu w siedzibie Muzeum)

4) Regulaminu organizacyjnego Muzeum wprowadzonego Uchwałą nr 547/2000 z dnia
31 października 2000 roku Zarządu Województwa Opolskiego (do wglądu w siedzibie Muzeum)

5) innych normatywów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Muzeum (do wglądu
w siedzibie Muzeum).

Metryczka
 • wytworzono:
  03-10-2014
  przez: Grażyna Śliwak
 • opublikowano:
  03-10-2014 21:35
  przez: Grażyna Śliwak
 • podmiot udostępniający:
  Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  odwiedzin: 4975
Dane jednostki:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
NIP: 754-11-10-175 REGON: 000277180

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax: 77 47 43 021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
strona www: www.muzeumwsiopolskiej.pl