Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Montaż folii przeciwsłonecznej

 

 

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zaprasza do złożenia oferty cenowej na zamontowanie folii przeciwsłonecznej zewnętrznej M 20 XT, jak niżej:

 1. świetlik dachowy korytarz budynku administracyjno-recepcyjnego,              o powierzchni 20,0 m².
 2. okna dachowe w pomieszczeniach biurowych budynku administracyjno-recepcyjnego o wymiarach, jak niżej:
  1. Pokój nr 14, dwa okna: 1,21m x 0,60 m, co daje 0,70 m²; jedno okno, 0,99 m x 0,60 m, co daje 0,60 m²
  2. Pokój nr 15, dwa okna: 1,41m x 0,60 m x 2 szt,, co daje 1,70 m²
  3. Pokój nr 20, cztery okna:  1,41 m x 0,60 m x 4 szt., co daje       3,40 m²
  4. Pokój nr 21, dwa okna: 1,41 m x 0,60 m x 2 szt., co daje 1,70 m²
  5. Pokój nr 22, dwa okna: 1,41 m x 0,60 m x 2 szt., co daje 1,70 m²
  6. Pokój nr 23, trzy okna: 0,99 m x 0,60 m  x 2 szt., co daje 1,20 m²;  1,41 m x 0,60, co daje 0,85 m²

Razem folia na okna: 11, 85 m²



 

              Łączna ilość folii  ok. 32,0 m²

Zdjęcie do pobrania świetlika dachowego korytarza  budynku administracyjno-recepcyjnego
JPEGDSC_0439.jpeg (573,82KB)

W ofercie proszę podać cenę  netto za folię oraz za wykonaną usługę, a także obowiązujący podatek VAT.

Termin złożenia oferty do 22-07-2014 r

Sposób składania ofert: elektronicznie ,
lub faksem nr 774743021, 774572349

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną (łącznie materiał + usługa).

Termin wykonania usługi 7 dni od daty przyjęcia zlecenia do realizacji.

Osoba do kontaktów: Halina Szymczewska, tel. 668481389


 

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.


 


 

Opole, 2014-07-14