Przejdź do treści strony

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Montaż folii przeciwsłonecznej

 

 

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zaprasza do złożenia oferty cenowej na zamontowanie folii przeciwsłonecznej zewnętrznej M 20 XT, jak niżej:

 1. świetlik dachowy korytarz budynku administracyjno-recepcyjnego,              o powierzchni 20,0 m².
 2. okna dachowe w pomieszczeniach biurowych budynku administracyjno-recepcyjnego o wymiarach, jak niżej:
  1. Pokój nr 14, dwa okna: 1,21m x 0,60 m, co daje 0,70 m²; jedno okno, 0,99 m x 0,60 m, co daje 0,60 m²
  2. Pokój nr 15, dwa okna: 1,41m x 0,60 m x 2 szt,, co daje 1,70 m²
  3. Pokój nr 20, cztery okna:  1,41 m x 0,60 m x 4 szt., co daje       3,40 m²
  4. Pokój nr 21, dwa okna: 1,41 m x 0,60 m x 2 szt., co daje 1,70 m²
  5. Pokój nr 22, dwa okna: 1,41 m x 0,60 m x 2 szt., co daje 1,70 m²
  6. Pokój nr 23, trzy okna: 0,99 m x 0,60 m  x 2 szt., co daje 1,20 m²;  1,41 m x 0,60, co daje 0,85 m²

Razem folia na okna: 11, 85 m² 

              Łączna ilość folii  ok. 32,0 m²

Zdjęcie do pobrania świetlika dachowego korytarza  budynku administracyjno-recepcyjnego
JPEGDSC_0439.jpeg

W ofercie proszę podać cenę  netto za folię oraz za wykonaną usługę, a także obowiązujący podatek VAT.

Termin złożenia oferty do 22-07-2014 r

Sposób składania ofert: elektronicznie ,
lub faksem nr 774743021, 774572349

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną (łącznie materiał + usługa).

Termin wykonania usługi 7 dni od daty przyjęcia zlecenia do realizacji.

Osoba do kontaktów: Halina Szymczewska, tel. 668481389


 

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.


 


 

Opole, 2014-07-14


 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-07-2014
  przez: Grażyna Śliwak
 • opublikowano:
  14-07-2014 11:47
  przez: Grażyna Śliwak
 • zmodyfikowano:
  17-07-2014 15:16
  przez: Grażyna Śliwak
 • podmiot udostępniający:
  Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  odwiedzin: 1974
Dane jednostki:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
NIP: 754-11-10-175 REGON: 000277180

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax: 77 47 43 021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
strona www: www.muzeumwsiopolskiej.pl