Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KOLEGIA DORADCZE

W Muzeum działają utworzone przez dyrektora nastepujące kolegia doradcze (§§ 11 i 12 Statutu Muzeum):

1. Kolegium doradcze do spraw merytorycznych składające się z 4 osób:

- Elbieta Wijas-Grocholska - przewodnicząca

- Elżbieta Oficjalska

- Ewa Grodek

- Bogdan Jasiński

2. Kolegium doradcze do spraw pracowniczych składające się z 6 osób:

- Grazna Śliwak - przewodnicząca

- Elżbieta Wijas-Grocholska

- Ewa Grodek

- Maria Pelczarska

- Janusz Sawicz

- Bogdan Jasiński

Kolegia doradcze działają w zakresie i na zasadach określonych w wewnętrznym zarządzeniu
z którego wynika m.in. co następuje:

1) posiedzenia kolegiów doradczych zwoływane są przez dyrektora muzeum w miarę potrzeby,

2) kolegia wyrażają opinie w formie uchwał większością głosów w głosowaniu jawnym
przy obecności co najmniej połowy składu członków kolegiów,

3) protokoły z posiedzeń kolegiów wraz z uchwałami przekazywane są dyrektorowi muzeum. 

informację wytworzył: Grażyna Śliwak
za treść odpowiada: Grażyna Śliwak
data wytworzenia: 2003-10-21