Przejdź do treści strony

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

KOLEGIA DORADCZE

W Muzeum działają utworzone przez dyrektora nastepujące kolegia doradcze (§§ 11 i 12 Statutu Muzeum):

1. Kolegium doradcze do spraw merytorycznych składające się z 4 osób:

- Elbieta Wijas-Grocholska - przewodnicząca

- Elżbieta Oficjalska

- Ewa Grodek

- Bogdan Jasiński

2. Kolegium doradcze do spraw pracowniczych składające się z 6 osób:

- Grazna Śliwak - przewodnicząca

- Elżbieta Wijas-Grocholska

- Ewa Grodek

- Maria Pelczarska

- Janusz Sawicz

- Bogdan Jasiński

Kolegia doradcze działają w zakresie i na zasadach określonych w wewnętrznym zarządzeniu
z którego wynika m.in. co następuje:

1) posiedzenia kolegiów doradczych zwoływane są przez dyrektora muzeum w miarę potrzeby,

2) kolegia wyrażają opinie w formie uchwał większością głosów w głosowaniu jawnym
przy obecności co najmniej połowy składu członków kolegiów,

3) protokoły z posiedzeń kolegiów wraz z uchwałami przekazywane są dyrektorowi muzeum. 

informację wytworzył: Grażyna Śliwak
za treść odpowiada: Grażyna Śliwak
data wytworzenia: 2003-10-21
Metryczka
 • wytworzono:
  05-11-2003
  przez: Grażyna Śliwak
 • opublikowano:
  05-11-2003 11:37
  przez: Grażyna Śliwak
 • zmodyfikowano:
  15-10-2010 08:52
  przez: Grażyna Śliwak
Dane jednostki:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
NIP: 754-11-10-175 REGON: 000277180

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax: 77 47 43 021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
strona www: www.muzeumwsiopolskiej.pl