Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprostowanie dotyczące przetargu nieograniczonym na „Ochronę fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu” zamieszczonego w dniu 27.03.2014

Informuję, że w ogłoszonym na stronie BIP Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu przetargu nieograniczonym na „Ochronę fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej       w Opolu” w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wystąpiły błędy:

 

  1. Część X SIWZ „Opis sposobu przygotowania ofert”

pkt 1. kropka 7, widnieje zapis:

  • „oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego i oznaczona poprzez umieszczenie na niej nazwy przedmiotu zamówienia i adnotacji „nie otwierać przed dniem otwarcia ofert tj.                      13 marca 2014 r. roku.”

 

winno być:

„oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego i oznaczona poprzez umieszczenie na niej nazwy przedmiotu zamówienia i adnotacji „nie otwierać przed dniem otwarcia ofert tj. 7 kwietnia 2014 roku”

 

  1. Część XI SIWZ „Miejsce i termin składania ofert.”

pkt. 1, widnieje zapis:

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, 45-835 Opole,                  ul. Wrocławska 174 w sekretariacie, w terminie do 7 maja 2014 r.,

do godz. 8.00.”.

 

winno być:

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, 45-835 Opole, ul. Wrocławska 174 w sekretariacie, w terminie do 7 kwietnia 2014 r.          do godz. 8.00.

 

pkt. 5, widnieje zapis:

„Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 7 maja 2014 r., o godz. 8.10        w sali narad  w siedzibie Zamawiającego.”

 

 winno być:

„Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 7 kwietnia 2014 r. o godz. 8.10 w sali narad  w siedzibie Zamawiającego.”

 

 

Poprawny plik z SWIZ został umieszczony na stronie BIP Muzeum Wsi Opolskiej