Przejdź do treści strony

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprostowanie dotyczące przetargu nieograniczonym na „Ochronę fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu” zamieszczonego w dniu 27.03.2014

Informuję, że w ogłoszonym na stronie BIP Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu przetargu nieograniczonym na „Ochronę fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej       w Opolu” w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wystąpiły błędy:

 

 1. Część X SIWZ „Opis sposobu przygotowania ofert”

pkt 1. kropka 7, widnieje zapis:

 • „oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego i oznaczona poprzez umieszczenie na niej nazwy przedmiotu zamówienia i adnotacji „nie otwierać przed dniem otwarcia ofert tj.                      13 marca 2014 r. roku.”

 

winno być:

„oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego i oznaczona poprzez umieszczenie na niej nazwy przedmiotu zamówienia i adnotacji „nie otwierać przed dniem otwarcia ofert tj. 7 kwietnia 2014 roku”

 

 1. Część XI SIWZ „Miejsce i termin składania ofert.”

pkt. 1, widnieje zapis:

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, 45-835 Opole,                  ul. Wrocławska 174 w sekretariacie, w terminie do 7 maja 2014 r.,

do godz. 8.00.”.

 

winno być:

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, 45-835 Opole, ul. Wrocławska 174 w sekretariacie, w terminie do 7 kwietnia 2014 r.          do godz. 8.00.

 

pkt. 5, widnieje zapis:

„Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 7 maja 2014 r., o godz. 8.10        w sali narad  w siedzibie Zamawiającego.”

 

 winno być:

„Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 7 kwietnia 2014 r. o godz. 8.10 w sali narad  w siedzibie Zamawiającego.”

 

 

Poprawny plik z SWIZ został umieszczony na stronie BIP Muzeum Wsi Opolskiej

Metryczka
 • wytworzono:
  28-03-2014
  przez: Grażyna Śliwak
 • opublikowano:
  28-03-2014 10:41
  przez: Grażyna Śliwak
 • podmiot udostępniający:
  Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  odwiedzin: 1880
Dane jednostki:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
NIP: 754-11-10-175 REGON: 000277180

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax: 77 47 43 021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
strona www: www.muzeumwsiopolskiej.pl