Przejdź do treści strony

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Ochronę fizyczną osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.”

 

 

Działając na podstawie art. 93  ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam Państwa o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w trybie przetargu nieograniczonego

na zadanie pod nazwą: Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

 

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:

 

Cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na  sfinansowanie zamówienia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

.

Metryczka
 • wytworzono:
  18-03-2014
  przez: Grażyna Śliwak
 • opublikowano:
  18-03-2014 11:28
  przez: Grażyna Śliwak
 • podmiot udostępniający:
  Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  odwiedzin: 1587
Dane jednostki:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
NIP: 754-11-10-175 REGON: 000277180

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax: 77 47 43 021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
strona www: www.muzeumwsiopolskiej.pl