Przejdź do treści strony

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

DYREKTOR MUZEUM WSI OPOLSKIEJ

Dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

JAROSŁAW GAŁĘZA

Muzeum zarządzane jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Opolskiego na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

Dyrektor zarządza działalnością Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum
i jest za nie odpowiedzialny.

Do zakresu działania dyrektora Muzeum należy w szczególności:

1) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej, finansowej i administracyjnej Muzeum,

2) ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniu oraz nad majątkiem Muzeum,

3) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,

4) przedstawienie właściwym organom nadzoru i upoważnionym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowo-inwestycyjnych,

5) wydawanie w obowiazującym trybie zarządzeń i regulaminów,

6) sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,

7) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy,

8) stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,

9) udzielanie wszelkich informacji Zarządowi Województwa.


informację wytworzył: Grażyna Śliwak
za treść odpowiada: Grażyna Śliwak
data wytworzenia: 2003-10-21
Metryczka
 • wytworzono:
  05-11-2003
  przez: Grażyna Śliwak
 • opublikowano:
  05-11-2003 11:37
  przez: Grażyna Śliwak
 • zmodyfikowano:
  18-11-2003 13:09
  przez: Grażyna Śliwak
Dane jednostki:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
NIP: 754-11-10-175 REGON: 000277180

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax: 77 47 43 021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
strona www: www.muzeumwsiopolskiej.pl