Przejdź do treści strony

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na wolne stanowiska pracy w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu: Kwalifikowany opiekun ekspozycji. Praca od 10 kwietnia do 13 października 2014 r

   Nabór na wolne stanowiska pracy w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu:

1. Nazwa stanowiska pracy.

Kwalifikowany opiekun ekspozycji. Praca od 10 kwietnia do 13 października 2014 r. w wymiarze 0,70 etatu (umowa o pracę na czas określony). Praca w godzinach: poniedziałek od 10.00 do 15.00, od wtorku do piątku od 10.00 do 17.00, sobota i niedziela od 10.00 do 18.00 zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem pracy. 

2. Wykształcenie.

Minimum średnie.

3. Wymagania.

Wykształcenie kierunkowe: historia, kulturoznawstwo, etnografia, historia sztuki itp. lub doświadczenie zawodowe (minimum rok) w instytucjach kultury, oświaty lub w branży turystycznej. Wskazana znajomość języka obcego i praktyka przewodnicka (turystyczna).

4. Predyspozycje osobowościowe.

Umiejętność łatwego nawiązywania kontaktu, umiejętność swobodnego  wysławiania się, wysoka kultura osobista.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku.

Gospodarowanie wybranym obiektem zabytkowym lub ich grupą w tym:
a) Oprowadzanie zwiedzających indywidualnych i grup zorganizowanych.
b) Realizacja pokazów i prezentacji.
c) Dbałość o ład i porządek oraz estetyczny wygląd dozorowanych obiektów oraz ich otoczenia.


6. Wymagane dokumenty.

List motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. Nr 101 poz 926 z póź. zm.),

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia  7 marca  2014 r. do. godz. 15.00, pod adresem:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole, lub elektronicznie: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Bliższych informacji udziela Ewa Olbryt – kierownik Dz. Udostępniania i Edukacji w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00,nr telefonu 774743021; 774572349 wew. 115
 

Metryczka
 • wytworzono:
  13-02-2014
  przez: Grażyna Śliwak
 • opublikowano:
  13-02-2014 15:59
  przez: Grażyna Śliwak
 • podmiot udostępniający:
  Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  odwiedzin: 4332
Dane jednostki:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
NIP: 754-11-10-175 REGON: 000277180

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax: 77 47 43 021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
strona www: www.muzeumwsiopolskiej.pl