Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole 2011 rok


 

I. Państwowa Inspekcja Pracy
1.  Termin przeprowadzenia kontroli- 26.05.2011 do 07.06.2011.
2.  Temat – Prawna ochrona pracy, w tym BHP.
3.  Dokumentacja - upoważnienie nr Op-01300-Kk1337-01/11., nakaz z dn. 16,06,2011 r., protokół kontroli z dn. 07,06,2011 r., wystąpienie z dn. 16,06,2011 r. 
4.  Stwierdzone nieprawidłowości - stwierdzono
5.  Żądania i zalecenia wskazane w protokole i wystąpieniu zostały wykonane
6.  Skutki finansowe nieprawidłowości - brak
7.  Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa - brak
8.  Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansowej - brak
9.  Zawiadomienie organów ścigania - brak

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu
m. in. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.

II. Archiwum Państwowe w Opolu
1.  Termin przeprowadzenia kontroli – 04,11,2011 r.
2.  Temat - Materiały archiwalne podlegające przejęciu przez Archiwum Państwowe
3.  Dokumentacja - upoważnienie nr 4/11, protokół  kontroli z dn. 04,11,2011., zalecenia pokontrolne z dn. 15,11,2011. 
4.  Stwierdzone nieprawidłowości - stwierdzono
5.  Zalecenia pokontrolne zostały wykonane
6.  Skutki finansowe nieprawidłowości - brak
7.  Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa - brak
8.  Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansowej - brak
9.  Zawiadomienie organów ścigania - brak
Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu
m. in. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.

 

 

III.  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego - Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
1.  Termin przeprowadzenia kontroli - od 19,12,2011 do 18,01,2012 r.
2.  Temat – Rzeczowe aktywa trwałe, Zawieranie, ewidencja i rozliczanie umów z tytułu dostaw i usług.
3.  Dokumentacja - upoważnienie nr 260/2011 z dnia 14,12,2011, protokół kontroli z dn. 18,01,2012., wystąpienie pokontrolne z dn. 19.01.2009r. 
4.  Stwierdzone nieprawidłowości - stwierdzono
5.  Zalecenia wskazane w protokole i wystąpieniu zostały wykonane
6.  Skutki finansowe nieprawidłowości - brak
7.  Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa - brak
8.  Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansowej - brak
9.  Zawiadomienie organów ścigania - brak
Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu
m. in. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy. 

Podmiot udostępniający: Muzeum Wsi Opolskiej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Śliwak
Data wytworzenia: 2012-10-05