Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole 2010 rok


 

I.  Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu
1.  Termin przeprowadzenia kontroli- od 8 stycznia 2010 r. do 12 gstycznia 2010 r.
2.  Temat – Kontola prawidłowości złożonych deklaracji VAT-7 oraz zasadności dokonywanego zwrotu podatku  VAT
3.  Dokumentacja - upoważnienie nr KP/505/2/2010 z dnia 06.01.2012, protokół kontroli
4.  Stwierdzone nieprawidłowości - brak
5.  Zalecenia wskazane w protokole kontroli wykonano – brak zaleceń
6.  Skutki finansowe nieprawidłowości - brak
7.  Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa - brak
8. Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansowej - brak
9.  Zawiadomienie organów ścigania - brak
 
 
Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu
m. in. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.


 

II.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
1.  Termin przeprowadzenia kontroli- od 2 lipca 2010 r. do  31 lipca 2010 r.  ( kontrola na wniosek Muzeum przesunięta na 23 sierpnia 2010 a zakończona 07 września 2010 )
2.  Temat – Prawidłowość i rzetelność obliczania i potrącania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, ustalenie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, prawidłowość wystawiania zaświadczeń i zgłaszania danych do celów ubezpieczeń społecznych.
     ich wypłaty oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu
3.  Dokumentacja - upoważnienie nr 2400000-0954-2229/2010, protokół kontroli
4.  Stwierdzone nieprawidłowości - stwierdzono
5.  Zalecenia wskazane w protokole kontroli wykonano
6.  Skutki finansowe nieprawidłowości - brak
7.  Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa - brak
8. Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansowej - brak
9.  Zawiadomienie organów ścigania - brak
 
 
 Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu
m. in. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.

 

 

III.  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego - Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
1.  Termin przeprowadzenia kontroli - od 30.12.2010 r. do 25.01.2011 r.
2.  Temat - Rozrachunki w zakresie zobowiązań za okres od 01.01.2010 do 30.11.2010Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu BKT.I.09131-49/2010 Z DNIA 13.01.2010.
3.  Dokumentacja - upoważnienie nr 272/2010 Z 28.12.2010, protokół kontroli z dn. 25.01.2011r., wystąpienie pokontrolne z dn. 07.02.2011r. 
4.  Stwierdzone nieprawidłowości - stwierdzono
5.  Zalecenia wskazane w protokole i wystąpieniu zostały wykonane
6.  Skutki finansowe nieprawidłowości - brak
7.  Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa - brak
8.  Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansowej - brak
9.  Zawiadomienie organów ścigania - brak
 
 
Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu
m. in. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy. 

Podmiot udostępniający: Muzeum Wsi Opolskiej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Śliwak
Data wytworzenia: 2012-10-05