Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole 2009 rok

nowa podstrona, dodana 2009-10-19

 

I.  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego - Departament Kultury, Sportu i Turystyki
1.  Termin przeprowadzenia kontroli - 11, 20, 21, 22, 25, 26, 27 maja 2009 r. i 1 czerwca 2009 r.
2.  Temat - Prawidłowość realizacji zadań statutowych w zakresie: a) działalności Rady Muzeum, b) działalności Kolegiów Doradczych,
     c) sposobu ewidencjonowania zabytków
3.  Dokumentacja - upoważnienie nr 78/2009, protokół  z dn. 16.07.2009r., wystąpienie pokontrolne z dn. 11.08.2009r. 
4.  Stwierdzone nieprawidłowości - stwierdzono
5.  Zalecenia wskazane w protokole i wystąpieniu zostały wykonane
6.  Skutki finansowe nieprawidłowości - brak
7.  Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa - brak
8.  Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansowej - brak
9.  Zawiadomienie organów ścigania - brak

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu
m. in. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.

II. Archiwum Państwowe w Opolu
1.  Termin przeprowadzenia kontroli - 28 sierpień 2009 r.
2.  Temat - Materiały archiwalne podlegające przejęciu przez Archiwum Państwowe
3.  Dokumentacja - upoważnienie nr 2/09, protokół  kontroli z dn. 22.09.2009r., zalecenia pokontrolne z dn. 07.10.2009r. 
4.  Stwierdzone nieprawidłowości - stwierdzono
5.  Zalecenia pokontrolne zostały wykonane
6.  Skutki finansowe nieprawidłowości - brak
7.  Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa - brak
8.  Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansowej - brak
9.  Zawiadomienie organów ścigania - brak

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu
m. in. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.

III. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego - Departament Organizacyjno-Administracyjny i Kadr
1.  Termin przeprowadzenia kontroli - od 28.09.2009 r. do 31.10.2009 r.
2.  Temat - Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej
3.  Dokumentacja - upoważnienie nr 171/2009, 
     Kontrola w toku

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu
m. in. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.

 

Podmiot udostępniający: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Śliwak
Data wytworzenia: 200-10-21