Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udrożnienie sieci kanalizacji deszczowej kd D 300

 

 

Muzeum Wsi Opolskiej zaprasza do złożenia oferty cenowej na :
1. Udrożnienie sieci kanalizacji deszczowej kd D 300
 a) o zamuleniu do 1/3 i dł. 245m ,
 b) o zamuleniu 100% i dł.110m.
2. w ofercie proszę podać również cenę odcinkowej wymiany 1mb sieci kanalizacji deszczowej betonowej D 300 na sieć wykonaną z rur PCV .
3. dodatkowe dane do wyceny :
 a) teren nieutwardzony,
 b) głębokość wykopu 2m,
 c) grunt nawodniony,
 Wycenę naprawy dokonać w oparciu o obowiązujące cenniki . Ostateczne rozliczenie zadania nastąpi kosztorysem powykonawczym.                               
Wykonawca po wykonaniu robót wyda opinię określającą przyczynę powstania awarii .
 
 
Termin składania ofert: do 17-10-2012 r do godz. 15.00
Sposób składania ofert: elektronicznie - , faksem nr 774743021, 774572349, lub osobiście w siedzibie Muzeum, Opole, ul. Wrocławska 174.
 
Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy
Osoba do kontaktów: Halina Szymczewska, tel. 668481389
 
 
 Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

nowa podstrona, dodana 2012-10-10 

Podmiot udostępniający: Muzeum Wsi Opolskiej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Halina Szymczewska
Data wytworzenia: 2012-10-10