Przejdź do treści strony

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zaprasza do złożenia oferty cenowej na Udrożnienie sieci kanalizacji deszczowej kd D 300

 

 

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
1. Udrożnienie sieci kanalizacji deszczowej kd D 300:
            a) o zamuleniu do 1/3 i dł. 245m,
            b) o zamuleniu 100% i dł.110m.
2. W ofercie należy podać również cenę odcinkowej wymiany 1mb sieci kanalizacji  
    deszczowej betonowej D 300 na sieć wykonaną z rur PCV .
3. Dodatkowe dane do wyceny:
            a) teren nieutwardzony,
            b) głębokość wykopu 2m,
            c) grunt nawodniony,
 Wycenę naprawy dokonać w oparciu o obowiązujące cenniki.
Ostateczne rozliczenie zadania nastąpi kosztorysem powykonawczym.                                
Wykonawca po wykonaniu robót wyda opinię określającą przyczynę powstania awarii.
 
 
Termin składania ofert: do 10-09-2012 r do godz. 15.00
Sposób składania ofert: elektronicznie - , faksem nr 774743021, 774572349,
lub osobiście w siedzibie Muzeum, Opole, ul. Wrocławska 174.
Termin realizacji zamówienia: do końca września 2012 r
Osoba do kontaktów: Halina Szymczewska, tel. 668481389
 
 

 Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

nowa podstrona, dodana 2012-08-29 

Podmiot udostępniający: Muzeum Wsi Opolskiej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: halina Szymczewska
Data wytworzenia: 2012-08-29
Metryczka
  • wytworzono:
    29-08-2012
    przez: Grażyna Śliwak
  • opublikowano:
    29-08-2012 10:41
    przez: Grażyna Śliwak
Dane jednostki:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
NIP: 754-11-10-175 REGON: 000277180

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax: 77 47 43 021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
strona www: www.muzeumwsiopolskiej.pl