Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
17698182533692642876265962755128459143550000
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
14311155221688314728130881157412919123439158198121427915194
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
737293017660695920053909684211632514629141411447117132
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
736980249187642698666324611779797853944791467722
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000321061972345493666
 1. MUZEUM WSI OPOLSKIEJ
  Wyświetleń: 51839
 2. Umowy na dostawy i usługi
  Wyświetleń: 47501
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 36046
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 23219
 5. Nabór pracowników
  Wyświetleń: 13597
 6. Zadania publiczne
  Wyświetleń: 11766
 7. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 10076
 8. OGŁOSZENIA
  Wyświetleń: 9687
 9. REMONT TRZECH POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH
  Wyświetleń: 6927
 10. STATUS PRAWNY
  Wyświetleń: 6525
 11. Rejestry, ewidancje
  Wyświetleń: 6229
 12. Pobierz programy
  Wyświetleń: 6167
 13. obsługa i montaż sceny - wybór oferty
  Wyświetleń: 6024
 14. ORGANIZACJA I DZIAŁALNOŚĆ
  Wyświetleń: 5989
 15. Kompleksowe wyposażenie pokoi gościnnych w budynku socjalnym znajdującym się na terenie Muzeum
  Wyświetleń: 5831
 16. STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA
  Wyświetleń: 5227
 17. Źródła finansowania
  Wyświetleń: 5121
 18. Załatwianie spraw w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 4476
 19. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4420
 20. Tryb działania
  Wyświetleń: 3786
 21. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3751
 22. Udostępnianie muzeum
  Wyświetleń: 3713
 23. MODELOWE ZAGOSPAODAROWANIE ZIELENI. WYCINKA I NASADZENIE DRZEW I KRZEWÓW NA TERENIE MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU
  Wyświetleń: 3625
 24. Organy
  Wyświetleń: 3549
 25. Skargi i wnioski
  Wyświetleń: 3532
 26. Majątek
  Wyświetleń: 3441
 27. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3176
 28. Kontrole 2012 rok
  Wyświetleń: 3102
 29. Udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 3060
 30. Kontrole 2011 rok
  Wyświetleń: 3046
 31. Kontrole 2008 rok
  Wyświetleń: 3019
 32. Realizację wypieków chleba w zabytkowym piecu piekarniczym w 2017 roku.
  Wyświetleń: 2986
 33. Kontrole 2010 rok
  Wyświetleń: 2968
 34. Kontrole 2009 rok
  Wyświetleń: 2950
 35. Remont budynku - Karczmy u Karola Malajki
  Wyświetleń: 2890
 36. MAJĄTEK 2009
  Wyświetleń: 2833
 37. DRUK PLAKATU „WYSTAWA TWÓRCÓW NAIWNYCH” - format A3
  Wyświetleń: 2670
 38. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 2642
 39. Informacja z otwarcia ofert na „Modelowe zagospodarowanie terenu. Wycinka i nasadzenia drzew i krzewów”
  Wyświetleń: 2490
 40. MAJĄTEK 2010
  Wyświetleń: 2357
 41. DYREKTOR MUZEUM WSI OPOLSKIEJ
  Wyświetleń: 2297
 42. Regulaminy
  Wyświetleń: 2256
 43. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2242
 44. Nabór na wolne stanowisko pracy - STARSZY REFERENT - KASJER
  Wyświetleń: 2220
 45. Wydruk plansz wystawowych
  Wyświetleń: 2166
 46. Rozstrzygnięcie wyboru do wydruku materiałów promocyjnych - ofert edukacyjnych i kulturalnych
  Wyświetleń: 2139
 47. Obsługa gastronomiczna podczas imprez plenerowych organizowanych przez Muzeum Wsi Opolskiej w 2017 roku.
  Wyświetleń: 2120
 48. Rozstrzygnięcie wyboru wykonawcy na wydruk plakatów promujących XXVI Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej Opolskie Kroszonki 2017.
  Wyświetleń: 2100
 49. II przetarg ustny nieograniczony o nabycie prawa do zawarcia umowy najmu i dzierżawy „Karczmy u Karola Malajki”
  Wyświetleń: 2086
 50. Nabór pracownika na stanowisko OGRODNIK
  Wyświetleń: 2077
 51. Rozstrzygnięcie wyboru wykonawcy na opracowanie graficzne i wydruk ulotek informacyjnych
  Wyświetleń: 2030
 52. Unieważnienie ogłoszenia o zamówienie na usługi społeczne pn. ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 2008
 53. MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY MUZEUM
  Wyświetleń: 2002
 54. PILNE! Nabór na wolne stanowisko pracy - STARSZY REFERENT - KASJER
  Wyświetleń: 1991
 55. DRUK WYDAWNICTWA „OPOLSKIE KROSZONKI. MALOWANA OPOLSKA PORCELANA.
  Wyświetleń: 1985
 56. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Księgowa/wy 0,75 etatu
  Wyświetleń: 1901
 57. Wykonanie pokrycia dachu gontem
  Wyświetleń: 1886
 58. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY – ASYSTENT MUZEALNY
  Wyświetleń: 1863
 59. Nabór na stanowisko Kierownik Działu Architektury Ludowej
  Wyświetleń: 1835
 60. Ponowne zaproszenie do składania ofert na odbudowę drewnianego spichlerza kopulastego
  Wyświetleń: 1792
 61. Pracownik dozoru. Praca od 1 maja do 31 grudnia 2017 r. w wymiarze 1 etatu.
  Wyświetleń: 1785
 62. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
  Wyświetleń: 1780
 63. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Wyświetleń: 1768
 64. Kompleksowa obsługa z zakresu techniki estradowej (scena, światło, dźwięk) podczas imprezy pn. 42. Jarmark Wielkanocny
  Wyświetleń: 1746
 65. Nabór na wolne stanowiska pracy w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu: Kwalifikowany opiekun ekspozycji. Praca od 10 kwietnia do 13 października 2014 r
  Wyświetleń: 1741
 66. Kompleksowa obsługa z zakresu techniki estradowej (scena, światło, dźwięk) imprezy plenerowej pn. Piknik Ekologiczny.
  Wyświetleń: 1737
 67. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego
  Wyświetleń: 1717
 68. Rozstrzygnięcie wyboru wykonawcy na wydruk pocztówek do wystawy twórców naiwnych „Jan Koloczek – Marzenia. Marie Kodovska – Królowa błękitu”.
  Wyświetleń: 1693
 69. Rozstrzygnięcie wyboru wykonawcy na druk wydawnictwa edukacyjnego „Kroszonki Opolskie. Malowana opolska porcelana”
  Wyświetleń: 1681
 70. Wydruk plansz wystawowych
  Wyświetleń: 1676
 71. Nabór pracowników - Obsługa sezonu udostępniania Muzeum do zwiedzania
  Wyświetleń: 1632
 72. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY – OGRODNIK
  Wyświetleń: 1623
 73. Nabór na wolne stanowisko pracy - POMOC MUZEALNA
  Wyświetleń: 1619
 74. Wydruk materiałów promocyjnych imprezy plenerowej pn. II PIKNIK EKOLOGICZNY - TRZMIELOWISKO.
  Wyświetleń: 1555
 75. Rozstrzygnięcie wyboru – wydruk plakatów Wielki Dzień Pszczół
  Wyświetleń: 1534
 76. RADA MUZEUM
  Wyświetleń: 1504
 77. WYKONANIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ W ZAKRESIE WYMIANY ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ TELSAP 2100 WE WSZYSTKICH BUDYNKACH MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU
  Wyświetleń: 1503
 78. Muzeum poszukuje producentów oraz dostawców pamiątek regionalnych.
  Wyświetleń: 1494
 79. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wyposażenie budynku administracyjno-recepcyjnego Muzeum Wsi Opolskiej - dostawa i montaż mebli i wyposażenia
  Wyświetleń: 1478
 80. Konkurs ofert na obsługę prawną Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 1474
 81. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA Ochrona Fizyczna Osób i Mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 1466
 82. Zabezpieczenie konstrukcji wiatraka z Dobrzenia Wielkiego przed dalszym odchylaniem od pionu
  Wyświetleń: 1459
 83. KOLEGIA DORADCZE
  Wyświetleń: 1454
 84. unieważnienie ogłoszenia dot. wykonania i dostawy wykręcaków słomianych
  Wyświetleń: 1450
 85. Nabór na stanowisko Kierownik Działu Architektury Ludowej
  Wyświetleń: 1428
 86. OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA MWO 2011 - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
  Wyświetleń: 1427
 87. Rozstrzygnięcie wyboru do kompleksowej obsługi z zakresu techniki estradowej (scena, światło, dźwięk) podczas imprezy pn. II Piknik Ekologiczny – Trzmielowisko.
  Wyświetleń: 1419
 88. Rozstrzygnięcie wyboru wykonawcy na wydruk plakatów promujących wystawę twórców naiwnych „Jan Koloczek – Marzenia. Marie Kodovska – Królowa błękitu”.
  Wyświetleń: 1398
 89. Majątek 2016
  Wyświetleń: 1393
 90. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-RECEPCYJNEGO
  Wyświetleń: 1382
 91. SPRZEDAŻ SAMOCHODU
  Wyświetleń: 1352
 92. Obsługa sezonu udostępniania Muzeum do zwiedzania w 2012 roku
  Wyświetleń: 1350
 93. Nabór na wolne stanowisko pracy - POMOC MUZEALNA (pracownik gospodarczy)
  Wyświetleń: 1342
 94. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Wyposażenie budynku administracyjno-recepcyjnego Muzeum Wsi Opolskiej - dostawa i montaż mebli i wyposażenia
  Wyświetleń: 1337
 95. Rozstrzygnięcie wyboru wykonawcy na wydruk 19 egzemplarzy plakatów formatu B1 o wymiarach 100 cm x 70 cm; papier plakatowy 130 g, pełny kolor
  Wyświetleń: 1336
 96. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Adaptacja zabytkowej chałupy z Wichrowa - zmiana sposobu użytkowania
  Wyświetleń: 1331
 97. Oferta współpracy przy organizacji imprez plenerowych, pokazów i lekcji muzealnych
  Wyświetleń: 1330
 98. MAJĄTEK 2012
  Wyświetleń: 1328
 99. Oferta na wykonanie obróbki graficznej fotografii oraz opracowanie projektu graficznego plansz
  Wyświetleń: 1327
 100. Ogłoszenie wyników naboru na stanowisko Kierownik Administracyjny Muzeum
  Wyświetleń: 1326
 101. Rozstrzygnięcie wyboru do obsługi części estradowej podczas imprezy plenerowej pn. „41. Jarmark Wielkanocny”
  Wyświetleń: 1324
 102. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie 5-letniego przeglądu obiektów budowlanych usytuowanych na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu i Kielczy
  Wyświetleń: 1322
 103. MONTAŻ I OBSŁUGA SCENY, JEJ ZADASZENIA, OŚWIETLENIA I NAGŁOŚNIENIA PODCZAS IMPREZ PLENEROWYCH
  Wyświetleń: 1319
 104. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-RECEPCYJNEGO
  Wyświetleń: 1315
 105. KOMPLEKSOWA OBSŁUGA GASTRONOMICZNA W 2011 ROKU
  Wyświetleń: 1312
 106. MAJĄTEK 2011
  Wyświetleń: 1301
 107. Druk materiałów promocyjnych - XXXVII Jarmark Wielkanocny
  Wyświetleń: 1292
 108. Rozstrzygnięcie wyboru do kompleksowej obsługi z zakresu techniki estradowej (scena, światło, dźwięk) podczas imprezy pn. 42. Jarmark Wielkanocny
  Wyświetleń: 1290
 109. MAJĄTEK 2008
  Wyświetleń: 1287
 110. Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu na Ochronę fizyczną osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu z dnia 07-03-2013
  Wyświetleń: 1287
 111. DRUK WYDAWNICTWA „Notatnik skansenowski. Rocznik Muzeum Wsi Opolskiej”
  Wyświetleń: 1282
 112. Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 1282
 113. Zawiadomienie o wybraniu oferty w sprawie zamówienia roll-upów
  Wyświetleń: 1279
 114. Obsługa gastronimiczna VI Festiwalu Folklorystycznego
  Wyświetleń: 1276
 115. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: remont dachu gontowego karczmy z Przewozu usytuowanej na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 1275
 116. Konserwacja rowów melioracyjnych
  Wyświetleń: 1274
 117. Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu na „Remont Karczmy u Karola Malajki”.
  Wyświetleń: 1273
 118. Wykonanie ścianek ekspozycyjnych plenerowych typu round line
  Wyświetleń: 1273
 119. Obsługa gastronomiczna imprezy folklorystycznej pn. I Święto Plonów w dniu 6 października 2013
  Wyświetleń: 1270
 120. POZYSKANIE DOSTAWCÓW I WYKONAWCÓW USŁUG 2011
  Wyświetleń: 1265
 121. KOMPLEKSOWY REMONT WAŁU W MŁYNIE Z SIOŁKOWIC, USYTUOWANYM NA TERENIE MUZEUM
  Wyświetleń: 1260
 122. Informacja dotycząca załączników do przetargu na Ochrone ogłoszonego dnia 07-03-2013
  Wyświetleń: 1259
 123. KOMPLEKSOWA OBSŁUGA GASTRONOMICZNA
  Wyświetleń: 1257
 124. Obsługa sezonu udostępniania Muzeum do zwiedzania w 2011 roku
  Wyświetleń: 1247
 125. WYPIEK CHLEBA 2014 ROK
  Wyświetleń: 1247
 126. Nabór pracownika na stanowisko OGRODNIK
  Wyświetleń: 1246
 127. Dostawa wykrecaków słomianych i wykonanie przełożenia dachu
  Wyświetleń: 1240
 128. DRUK POCZTÓWEK W RAMACH PROJEKTU KULTURALNE ZBLIŻENIE
  Wyświetleń: 1239
 129. Dostawa blachy trapezowej ocynkowanej
  Wyświetleń: 1232
 130. Dostawa rejestratora cyfrowego do monitoringu Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 1232
 131. Ogłoszenie na konserwację potoku Ryjec na odcinku dł. 600,00 mb
  Wyświetleń: 1226
 132. Informacja z wyboru wykonawcy zadania: Udrożnienie sieci kanalizacji deszczowej kd D300
  Wyświetleń: 1223
 133. OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2008/03/18-1553206
  Wyświetleń: 1221
 134. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW - PRZETARG NA BUD. ADM.-RECEPC.
  Wyświetleń: 1218
 135. POZYSKANIE DOSTAWCÓW I WYKONAWCÓW USŁUG 2013
  Wyświetleń: 1218
 136. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1217
 137. Dostawa wykręcaków słomianych
  Wyświetleń: 1216
 138. Zafoliowanie szyb w połaci dachowej
  Wyświetleń: 1216
 139. Wykonanie i dostawa wykręcaków słomianych
  Wyświetleń: 1212
 140. Tarcica sosnowa
  Wyświetleń: 1211
 141. Dostawa wykręcaków słomianych
  Wyświetleń: 1210
 142. I przetarg ustny nieograniczony o nabycie prawa do zawarcia umowy najmu ( na czas określony 5 lat z możliwością przedłużenia) zespołu obiektów stanowiących lokale użytkowe
  Wyświetleń: 1210
 143. OCHRONA FIZYCZN OSÓB I MIENIA MWO 2011
  Wyświetleń: 1203
 144. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Adaptacja zabytkowej chałupy z Wichrowa - zmiana sposobu użytkowania
  Wyświetleń: 1203
 145. Udrożnienie sieci kanalizacji deszczowej kd D 300
  Wyświetleń: 1201
 146. Wybór oferty na " Wykonanie obróbki graficznej fotografii oraz opracowanie projektu graficznego plansz "
  Wyświetleń: 1201
 147. Nabór na wolne stanowisko pracy - STARSZY REFERENT - KASJER
  Wyświetleń: 1199
 148. ZAKUP PAMIĄTEK REGIONALNYCH
  Wyświetleń: 1198
 149. Współpraca w zakresie realizacji pokazów wypieku chleba w zabytkowym piecu piekarniczym.
  Wyświetleń: 1194
 150. Przewóz osób uczestniczących w Lidovym Roku w Velkej Bystricy w dniach 8-9 września 2012 r.
  Wyświetleń: 1192
 151. Zabezpieczenie gastronomiczne XXXVIII Jarmarku Wielkanocnego
  Wyświetleń: 1191
 152. Rekonstrukcja koła wodnego w młynie z Siołkowic Starych
  Wyświetleń: 1189
 153. Dostawy i wykonanie usług w 2012 roku
  Wyświetleń: 1186
 154. Druk biletów wstępu do Muzeum Wsi Opolskiej na rok 2013
  Wyświetleń: 1186
 155. Rozbiórka drewnianej stodoły
  Wyświetleń: 1185
 156. Remont dachu gontowego karczmy z Przewozu usytuowanej na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 1176
 157. Wykonanie i dostawa gontów świerkowych
  Wyświetleń: 1173
 158. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 1169
 159. wynik naboru na stanowisko asystenta muzealnego
  Wyświetleń: 1166
 160. Roczny przegląd stanu technicznego w zakresie budowlanym i instalacyjnym
  Wyświetleń: 1164
 161. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Ochrone fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej
  Wyświetleń: 1159
 162. Podstawowy kurs języka czeskiego dla pracowników Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, realizowany w ramach projektu Hana na Slezsku. Śląsk na Hanie.
  Wyświetleń: 1158
 163. Wykonanie i dostawa wykręcaków słomianych
  Wyświetleń: 1158
 164. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Budowa wiaty magazynowej dla zabytkowych eksponatów wielkogabarytowych na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 1157
 165. PRZESUNIĘCIE TERMINU - PRZETARG NA BUD. ADM.-RECEPC.
  Wyświetleń: 1154
 166. SERWIS ORAZ ROCZNE PRZEGLĄDY OKRESOWE URZĄDZEŃ INSTALACJI SANITARNYCH
  Wyświetleń: 1154
 167. Wybór oferty "Wykonanie ścianek ekspozycyjnych plenerowych typu round line"
  Wyświetleń: 1151
 168. Obsługa i montaż sceny wraz z nagłośnieniem podczas VIII Festiwalu Folklorystycznego w dn. 4 sierpnia 2013r.
  Wyświetleń: 1150
 169. Obsługa gastronomiczna podczas VII Festiwalu Folkrorystycznego w dn. 05.08.2012
  Wyświetleń: 1149
 170. Obsługa gastronomiczna XXXVII Jarmarku Wielkanocnego 1 kwietnia 2012 roku
  Wyświetleń: 1149
 171. Wykonanie i dostawę gontów świerkowych łupanych, ręcznie struganych,
  Wyświetleń: 1148
 172. Sprostowanie - Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 1147
 173. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGĘ POD NAZWĄ OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU
  Wyświetleń: 1143
 174. Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 1140
 175. Wykonanie konserwacji potoku Ryjec na odcinku dł. 600,00 mb powyżej zastawki piętrzącej wody Ryjca
  Wyświetleń: 1139
 176. Współpraca przy XXXVIII Jarmarku Wielkanocnym - plenerowe atrakcje dla dzieci
  Wyświetleń: 1138
 177. Wybór oferty - druk wydawnictwa „Notatnik skansenowski. Rocznik Muzeum Wsi Opolskiej”
  Wyświetleń: 1131
 178. Obsługa gastronomiczna podczas XVII Jesiennych Targów Sztuki Ludowej. Targów Pszczelarskich w dn. 7.10.2012
  Wyświetleń: 1130
 179. Odbudowa drewnianego spichlerza kopulastego na terenie Muzeum
  Wyświetleń: 1128
 180. Zawiadomienie o wyborze oferty - Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 1128
 181. Informacja o wyborze oferty na OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU ogłoszonego w dniu 07.03.2013
  Wyświetleń: 1127
 182. KONSERWACJA ROWÓW na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 1125
 183. Opracowanie projektu wykonawczego oraz Pełnienia obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją robót związanych z naprawą konstrukcji spichlerza
  Wyświetleń: 1123
 184. Obsługa i montaż sceny wraz z nagłośnieniem podczas VII Festiwalu Folklorystycznego w dn. 05.08.2012
  Wyświetleń: 1118
 185. Nabór na rok 2014 na dostawę art. biurowych, tuszy i tonerów oraz ubrań roboczych oraz środków ochrony indywidualnej (BHP
  Wyświetleń: 1113
 186. Obsługa estrady, nagłośnienia i oświetlenia podczas XXXVII Jarmarku Wielkanocnego 1 kwietnia 2012 roku
  Wyświetleń: 1111
 187. Ogłoszenie wyboru oferty - Podstawowy kurs języka czeskiego dla pracowników Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, realizowany w ramach projektu Hana ve Slezsku. Śląsk na Hanie.
  Wyświetleń: 1110
 188. Unieważnienie ogłoszenia z dnia 17.10.2013 r. (Wykonanie konserwacji potoku Ryjec na odcinku 600 mb"
  Wyświetleń: 1101
 189. Unieważnia się postępowanie Udrożnienie sieci kanalizacji deszczowej kd D 300 z dnia 29.08.2012 z powodów formalnych.
  Wyświetleń: 1099
 190. Obsługa Gastronomiczna - „XXXIX Jarmark Wielkanocny”
  Wyświetleń: 1098
 191. Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 1085
 192. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - ADAPTACJA ZABYTKOWEJ CHAŁUPY Z WICHROWA - ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
  Wyświetleń: 1082
 193. Obsługa gastronomiczna VIII Festiwalu Folklorystycznego 4 sierpnia 2013 roku.
  Wyświetleń: 1077
 194. Projekt graficzny, składu oraz druku przewodnika muzealnego pt. „ŚLADAMI TRADYCJI – PRZEWODNIK PO MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU"
  Wyświetleń: 1073
 195. Konkurs ofert na lokalizację punktu gastronomicznego na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 1071
 196. Obsługa i montaż sceny wraz z jej zadaszeniem i nagłośnieniem
  Wyświetleń: 1071
 197. Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 1068
 198. REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA W MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU
  Wyświetleń: 1067
 199. Zakup kosiarki samojezdnej
  Wyświetleń: 1067
 200. Projekt graficzny, skład oraz druk opracowania pt. „Ogródki przydomowe na Śląsku Opolskim”.
  Wyświetleń: 1049
 201. Informacja o wyborze oferty na ?Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu?
  Wyświetleń: 1035
 202. Unieważnienie zamówienia publicznego na Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 1031
 203. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - BUDOWA WIATY MAGAZYNOWEJ DLA ZABYTKOWYCH EKSPONATÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU
  Wyświetleń: 1030
 204. Zakup samochodu osobowo-dostawczego
  Wyświetleń: 1029
 205. Opracowanie projektu wykonawczego oraz pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją robót związanych z naprawą konstrukcji szopy
  Wyświetleń: 1024
 206. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Budowa ogrodzenia i chodników przy budynku administracyjno-recepcyjnym oraz przebudowa drogi w sąsiedztwie placu wewnetrznego na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 1012
 207. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. Wyposażenia budynku administracyjno-recepcyjnego Muzeum Wsi Opolskiej - dostawa i montaż mebli i wyposażenia
  Wyświetleń: 1011
 208. Rozstrzygnięcie wyboru wykonawcy na wydruk zaproszeń do wystawy twórców naiwnych „Jan Koloczek – Marzenia. Marie Kodovska – Królowa błękitu”.
  Wyświetleń: 1011
 209. Wydruk plakatów promujących XXV Wojewódzki Konkurs Plastyki obrzędowej Opolskie Kroszonki 2016.
  Wyświetleń: 991
 210. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA REMONT DACHU GONTOWEGO KARCZMY Z PRZEWOZU USYTUOWANEJ NA TERENIE MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU
  Wyświetleń: 991
 211. Montaż folii przeciwsłonecznej wewnętrznej.
  Wyświetleń: 990
 212. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na `Wyposażenie budynku administracyjno-recepcyjnego Muzeum Wsi Opolskiej - dostawa i montaż mebli i wyposażenia`
  Wyświetleń: 990
 213. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Wsi Opolskiej za 2013 rok
  Wyświetleń: 984
 214. Zakup samochodu osobowo-dostawczego
  Wyświetleń: 980
 215. Montaż folii przeciwsłonecznej
  Wyświetleń: 972
 216. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 972
 217. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 967
 218. Organizacja i działalność
  Wyświetleń: 960
 219. Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 958
 220. Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zaprasza do złożenia oferty cenowej na Udrożnienie sieci kanalizacji deszczowej kd D 300
  Wyświetleń: 955
 221. Wymiana poszycia dachów – strzecha
  Wyświetleń: 955
 222. Kompleksowa obsługa gastronomiczna folklorystycznych imprez plenerowych
  Wyświetleń: 950
 223. Sprostowanie dotyczące przetargu nieograniczonym na „Ochronę fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu” zamieszczonego w dniu 27.03.2014
  Wyświetleń: 949
 224. Wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych 5-letnich
  Wyświetleń: 945
 225. Roczny przegląd stanu technicznego obiektów
  Wyświetleń: 942
 226. MAJĄTEK 2013
  Wyświetleń: 941
 227. Ogłoszenie o wyborze oferty do zamówienia: Budowa ogrodzenia i chodników przy budynku administracyjno-recepcyjnym wraz z przebudową drogi w sąsiedztwie placu wewnętrznego na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 939
 228. Zakup systemu rezerwacji i sprzedaży biletów wyposażonego w jedno stanowisko kasowe z możliwością dokupienia kolejnego stanowiska kasowego.
  Wyświetleń: 935
 229. Nabór na wolne stanowisko pracy - KWALIFIKOWANY OPIEKUN EKSPOZYCJI
  Wyświetleń: 921
 230. Projekt, skład, wydruk i przygotowanie rollupów do wystawy dotyczącej wybranych zagadnień z folkloru Śląska Opolskiego, przeznaczonej do prezentacji podczas Lidoveho Roku w Velkej Bystricy w dniach 8-9 września 2012 r.
  Wyświetleń: 913
 231. ZRĄBKOWANIE GAŁĘZI - na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 912
 232. Sprostowanie dotyczące przetargu nieograniczonym na „Ochronę fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu” zamieszczonego w dniu 27.03.2014
  Wyświetleń: 900
 233. Informacja o wyborze oferty cenowej na zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 894
 234. Wykonanie pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia.
  Wyświetleń: 888
 235. Obsługa imprezy plenerowej pn. „II Święto Plonów – Targi Miodów”
  Wyświetleń: 877
 236. unieważnienie ogłoszenia dot. wykonania i dostawy wykręcaków słomianych
  Wyświetleń: 877
 237. Obsługa Gastronomiczna podczas imprezy plenerowej II Święto Plonów – Targi Miodów
  Wyświetleń: 873
 238. Pytania i odpowiedzi do przetargu "ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu" Data publikacji: 10-04-2015
  Wyświetleń: 854
 239. obsługa i montaż sceny wraz z zadaszeniem oraz nagłośnienie estrady i zabytkowego kościoła podczas "X Festiwalu Folklorystycznego z Radiem Opole”
  Wyświetleń: 846
 240. Opracowanie graficzne i wydruk ulotek informacyjnych
  Wyświetleń: 839
 241. III przetarg ustny nieograniczony o nabycie prawa do zawarcia umowy najmu i dzierżawy „Karczmy u Karola Malajki"
  Wyświetleń: 838
 242. Obsługa i montaż zadaszenia sceny wraz z nagłośnieniem podczas IX Festiwalu Folklorystycznego w dn. 27.07.2014 roku.
  Wyświetleń: 829
 243. Aneks nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu nr 8/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia procedur kontroli zarządczej w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 824
 244. Informacja o udzieleniu zamówienia społecznego na wykonanie zadania pn.: Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 822
 245. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę elementów drewnianych.
  Wyświetleń: 811
 246. Informacja z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę wykręcaków słomianych
  Wyświetleń: 810
 247. Uchwała nr 5240/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 1 lipca 2014 r w sprawie dokonania wpisu o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego w księdze rejestrowej Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 810
 248. Obsługa gastronomiczna podczas IX Festiwalu Folklorystycznego organizowanego
  Wyświetleń: 809
 249. Wykonanie i dostawa wykręcaków słomianych
  Wyświetleń: 806
 250. Wykonanie uziomu słupów oświetleniowych usytuowanych na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.
  Wyświetleń: 801
 251. Informacja o udzieleniu zamówienia na wykonanie pomiarów elektrycznych pięcioletnich.
  Wyświetleń: 783
 252. Rozstrzygnięcie zamówienia na dostawę gontów drewnianych świerkowych
  Wyświetleń: 782
 253. Wykonanie inwentaryzacji oraz koncepcji modelowego zagospodarowania zieleni w Muzeum Wsi Opolskiej
  Wyświetleń: 774
 254. Rozstrzygnięcie wyboru wykonawcy na wydruk plakatów promujących XXV Wojewódzki Konkurs Plastyki obrzędowej Opolskie Kroszonki 2016
  Wyświetleń: 767
 255. Unieważnienie ogłoszenia z dnia 11.08.2014 r. - zakup samochodu osobowo - dostawczego
  Wyświetleń: 766
 256. Remont i konserwacja spichlerza kopulastego z Głogówka
  Wyświetleń: 765
 257. Kompleksowa obsługa z zakresu techniki estradowej (scena, światło, dźwięk), imprezy pn. 41 Jarmark Wielkanocny, w dniu 20 marca 2016 roku.
  Wyświetleń: 762
 258. Wykonanie uziomu do szafek złączowych usytuowanych na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.
  Wyświetleń: 760
 259. Rozstrzygnięcie wyboru wykonawcy na dostawę elementów drewnianych.
  Wyświetleń: 759
 260. Unieważnienie ogłoszenia na zakup systemu rezerwacji i sprzedaży biletów z dnia 16.12.2015 r.
  Wyświetleń: 759
 261. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę gontów drewnianych
  Wyświetleń: 755
 262. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.
  Wyświetleń: 750
 263. Zaproszenie do złożenie oferty na opracowanie Dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót, specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót,dla zadania Dostosowanie infrastruktury Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w zakresie...
  Wyświetleń: 737
 264. MAJĄTEK 2014
  Wyświetleń: 716
 265. Nabór na 3 wolne stanowiska pracy - PRACOWNIK DOZORU
  Wyświetleń: 694
 266. Rozstrzygnięcie wyboru obsługi gastronomicznej podczas imprez plenerowych organizowanych przez Muzeum Wsi Opolskiej w 2016 roku
  Wyświetleń: 694
 267. System rezerwacji i sprzedaży biletów
  Wyświetleń: 683
 268. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne pod nazwą: ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.
  Wyświetleń: 668
 269. Obsługa gastronomiczna podczas imprez plenerowych organizowanych przez Muzeum Wsi Opolskiej w 2016 roku
  Wyświetleń: 649
 270. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Remont budynku - Karczmy u Karola Malajki
  Wyświetleń: 643
 271. Majątek 2015
  Wyświetleń: 635
 272. Rozstrzygnięcie zakupu kosiarki samojezdnej
  Wyświetleń: 628
 273. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę elementów drewnianych.
  Wyświetleń: 611
 274. Przetarg ustny nieograniczony o nabycie prawa do zawarcia umowy najmu i dzierżawy (na czas określony 10 lat z możliwością przedłużenia) zespołu obiektów stanowiących lokale użytkowe tj.: „Karczma u Karola Malajki” przeznaczona na działalność gastronomi
  Wyświetleń: 596
 275. ogłoszenie o nierozstrzygnięciu przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 594
 276. Rozstrzygnięcie wyboru dostawcy na dostawę elementów drewnianych: belek, krawędziaków i desek
  Wyświetleń: 584
 277. Opracowanie graficzne i wydruk plansz informacyjnych , broszury, tabliczek informacyjnych
  Wyświetleń: 583
 278. Opracowanie graficzne i wydruk materiałów promocyjnych na imprezę plenerową PIKNIK EKOLOGICZNY.
  Wyświetleń: 582
 279. Ogłoszenie wyniku naboru na stanowisko OGRODNIK
  Wyświetleń: 578
 280. wykonanie i dostawa wykręcaków słomianych
  Wyświetleń: 576
 281. Unieważnienie ogłoszenia na dostawę elementów drewnianych z dnia 23.11.2015 r.
  Wyświetleń: 567
 282. Obsługa techniki estradowej Pikniku Ekologicznego
  Wyświetleń: 563
 283. Rozstrzygnięcie wyboru obsługi gastronomicznej podczas imprez plenerowych organizowanych przez Muzeum Wsi Opolskiej w 2017 roku
  Wyświetleń: 559
 284. Realizacja wypieków chleba w zabytkowym piecu piekarniczym w 2016 roku.
  Wyświetleń: 555
 285. Dostawa gontów drewnianych
  Wyświetleń: 513
 286. Unieważnienie postępowania na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 502
 287. Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.
  Wyświetleń: 491
 288. Kompleksowa obsługa z zakresu techniki estradowej (scena, światło, dźwięk) imprezy plenerowej pn. Piknik Ekologiczny.
  Wyświetleń: 484
 289. Rozstrzygnięcie wyboru wykonawcy inwentaryzacji oraz koncepcji modelowego zagospodarowania zieleni w Muzeum Wsi Opolskiej
  Wyświetleń: 470
 290. Wykonanie i dostawa wykręcaków słomianych loco Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, w ramach projektu „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w Województwie Opolskim”
  Wyświetleń: 469
 291. Wykonanie pokrycia dachu gontem
  Wyświetleń: 454
 292. Unieważnienie postępowania dotyczącego dostawy gontów.
  Wyświetleń: 450
 293. Wycinka drzew
  Wyświetleń: 447
 294. Wykonanie pokrycia dachu gontem
  Wyświetleń: 443
 295. Dostawa gontów drewnianych
  Wyświetleń: 440
 296. KONSERWACJA ROWÓW
  Wyświetleń: 429
 297. Przetarg Ustny nieograniczony o nabycie prawa do zawarcia umowy najmu na czas określony 10 lat z możliwością przedłużenia zespołu obiektów stanowiących lokale użytkowe tj.: „Karczma u Karola Malajki” przeznaczona na działalność gastronomiczną
  Wyświetleń: 428
 298. Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie graficzne i wydruk plansz informacyjnych
  Wyświetleń: 426
 299. Rozstrzygnięcie wyboru wykonawcy na opracowanie graficzne i wydruk materiałów promocyjnych na imprezę plenerową PIKNIK EKOLOGICZNY
  Wyświetleń: 426
 300. Rozstrzygnięcie wyboru na zakup systemu rezerwacji i sprzedaży biletów wyposażonego w jedno stanowisko kasowe z możliwością dokupienia kolejnego stanowiska kasowego.
  Wyświetleń: 424
 301. Unieważnienie postępowania dotyczące kompleksowej obsługi z zakresu techniki estradowej (scena, światło, dźwięk) imprezy plenerowej pn. Piknik Ekologiczny.
  Wyświetleń: 422
 302. Rozstrzygnięcie wyboru wykonawcy na obsługę techniki estradowej podczas imprezy plenerowej pn. Piknik Ekologiczny:
  Wyświetleń: 418
 303. Unieważnienie postępowania na wykonanie pokrycia gontem dachu Wieży kościoła.
  Wyświetleń: 395
 304. Wykonanie instalacji sanitarnych: wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania oraz wodno-kanalizacyjnej w „Karczmie u Karola Malajki” usytuowanej na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.
  Wyświetleń: 391
 305. Pytania i odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego na świadczenie usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 384
 306. Rozstrzygnięcie konkursu na Ochronę fizyczną osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 376
 307. Wykonanie i dostawa wykręcaków słomianych
  Wyświetleń: 374
 308. Przetarg Ustny nieograniczony o nabycie prawa do zawarcia umowy najmu na czas określony 10 lat z możliwością przedłużenia zespołu obiektów stanowiących lokale użytkowe tj.: „Karczma u Karola Malajki” przeznaczona na działalność gastronomiczną
  Wyświetleń: 369
 309. Rozstrzygnięcie II przetargu o nabycie prawa do zawarcia umowy najmu zespołu lokali użytkowych „Karczmy u Karola Malajki”, spichlerza oraz budynku WC
  Wyświetleń: 366
 310. Zmiana terminu składania ofert na Ochronę fizyczną osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 360
 311. Uzupełnienie odpowiedzi na pytania z dnia 19.04.2016 dotyczące zapytania ofertowego na świadczenie usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 352
 312. ogłoszenie o nierozstrzygnięciu I przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 349
 313. Rozstrzygnięcie wyboru na wykonanie i dostawę wykręcaków słomianych
  Wyświetleń: 345
 314. DRUK ZAPROSZENIA „WYSTAWA TWÓRCÓW NAIWNYCH” - format A5
  Wyświetleń: 344
 315. Rozstrzygnięcie konkursu na “Wykonanie instalacji sanitarnych: wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania oraz wodno-kanalizacyjnej w „Karczmie u Karola Malajki” usytuowanej na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu”
  Wyświetleń: 301
 316. Wydruk materiałów promocyjnych
  Wyświetleń: 277
 317. Wydruk plakatów promujących XXVI Wojewódzki Konkurs Plastyki obrzędowej Opolskie Kroszonki 2017. Zadanie realizowane w ramach projektu: III Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej i Rękodzieła Artystycznego
  Wyświetleń: 236
 318. Wydruk materiałów promocyjnych - ofert edukacyjnych i kulturalnych
  Wyświetleń: 209
 319. Wybór oferenta na wydruk materiałów promocyjnych imprezy plenerowej pn. 42 Jarmark Wielkanocny
  Wyświetleń: 167
 320. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE POD NAZWĄ :Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu na okres od 15 maja 2017 do 31 grudnia 2017, którego wartość jest mniejsza niż 750 000 euro
  Wyświetleń: 120
 321. WIELKI DZIEŃ PSZCZÓŁ – WYDRUK PLAKATÓW
  Wyświetleń: 93
 322. Zapytania do przetargu na WYKONANIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ W ZAKRESIE WYMIANY ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ TELSAP 2100 WE WSZYSTKICH BUDYNKACH MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU
  Wyświetleń: 82
 323. Zapytania do przetargu na WYKONANIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ W ZAKRESIE WYMIANY ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ TELSAP 2100 WE WSZYSTKICH BUDYNKACH MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU (nr 2)
  Wyświetleń: 71
 324. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - dotyczy wykonaia systemu sygnalcji pożarowej w zakresie wymiany istniejących urządzeń TELSAP 2100 we wszystkich budynkach Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 68
 325. Informacja z otwarcia ofert na: „Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w zakresie wymiany istniejących urządzeń TELSAP 2100 we wszystkich budynkach Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu”.
  Wyświetleń: 53
 326. Wykonanie wydruków wielkoformatowych
  Wyświetleń: 42
 327. Sprostowanie dotyczące przetargu “Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w zakresie wymiany istniejących urządzeń TELSAP 2100 we wszystkich budynkach Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu”, w zakresie zmiany daty otwarcia przetargu.
  Wyświetleń: 38
Metryczka
 • wytworzono:
  07-08-2013
  przez: Grażyna Śliwak
 • opublikowano:
  07-08-2013 12:08
  przez: Grażyna Śliwak
 • podmiot udostępniający:
  Muzeum Wsi Opolskiej
  odwiedzin: 4420
Dane jednostki:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
NIP: 754-11-10-175 REGON: 000277180

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax: 77 47 43 021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
strona www: www.muzeumwsiopolskiej.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×