Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
176981825336926428762659626728000000
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
14311155221688314728130881157412919123439158198121427915194
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
737293017660695920053909684211632514629141411447117132
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
736980249187642698666324611779797853944791467722
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000321061972345493666
 1. MUZEUM WSI OPOLSKIEJ
  Wyświetleń: 50249
 2. Umowy na dostawy i usługi
  Wyświetleń: 45452
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 26031
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 21496
 5. Nabór pracowników
  Wyświetleń: 13013
 6. Zadania publiczne
  Wyświetleń: 11714
 7. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 10025
 8. OGŁOSZENIA
  Wyświetleń: 9207
 9. REMONT TRZECH POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH
  Wyświetleń: 6899
 10. STATUS PRAWNY
  Wyświetleń: 6443
 11. Rejestry, ewidancje
  Wyświetleń: 6150
 12. Pobierz programy
  Wyświetleń: 6112
 13. obsługa i montaż sceny - wybór oferty
  Wyświetleń: 6000
 14. ORGANIZACJA I DZIAŁALNOŚĆ
  Wyświetleń: 5912
 15. Kompleksowe wyposażenie pokoi gościnnych w budynku socjalnym znajdującym się na terenie Muzeum
  Wyświetleń: 5804
 16. STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA
  Wyświetleń: 5161
 17. Źródła finansowania
  Wyświetleń: 5082
 18. Załatwianie spraw w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 4420
 19. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4330
 20. Tryb działania
  Wyświetleń: 3731
 21. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3702
 22. Udostępnianie muzeum
  Wyświetleń: 3648
 23. MODELOWE ZAGOSPAODAROWANIE ZIELENI. WYCINKA I NASADZENIE DRZEW I KRZEWÓW NA TERENIE MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU
  Wyświetleń: 3582
 24. Organy
  Wyświetleń: 3477
 25. Skargi i wnioski
  Wyświetleń: 3460
 26. Majątek
  Wyświetleń: 3373
 27. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3126
 28. Kontrole 2012 rok
  Wyświetleń: 3050
 29. Udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2993
 30. Kontrole 2011 rok
  Wyświetleń: 2982
 31. Kontrole 2008 rok
  Wyświetleń: 2967
 32. Kontrole 2010 rok
  Wyświetleń: 2902
 33. Kontrole 2009 rok
  Wyświetleń: 2888
 34. MAJĄTEK 2009
  Wyświetleń: 2805
 35. DRUK PLAKATU „WYSTAWA TWÓRCÓW NAIWNYCH” - format A3
  Wyświetleń: 2645
 36. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 2579
 37. Informacja z otwarcia ofert na „Modelowe zagospodarowanie terenu. Wycinka i nasadzenia drzew i krzewów”
  Wyświetleń: 2447
 38. MAJĄTEK 2010
  Wyświetleń: 2320
 39. DYREKTOR MUZEUM WSI OPOLSKIEJ
  Wyświetleń: 2219
 40. Regulaminy
  Wyświetleń: 2192
 41. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2187
 42. Nabór na wolne stanowisko pracy - STARSZY REFERENT - KASJER
  Wyświetleń: 2175
 43. Wydruk plansz wystawowych
  Wyświetleń: 2137
 44. Rozstrzygnięcie wyboru do wydruku materiałów promocyjnych - ofert edukacyjnych i kulturalnych
  Wyświetleń: 2117
 45. Remont budynku - Karczmy u Karola Malajki
  Wyświetleń: 2114
 46. Obsługa gastronomiczna podczas imprez plenerowych organizowanych przez Muzeum Wsi Opolskiej w 2017 roku.
  Wyświetleń: 2089
 47. Rozstrzygnięcie wyboru wykonawcy na wydruk plakatów promujących XXVI Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej Opolskie Kroszonki 2017.
  Wyświetleń: 2068
 48. II przetarg ustny nieograniczony o nabycie prawa do zawarcia umowy najmu i dzierżawy „Karczmy u Karola Malajki”
  Wyświetleń: 2047
 49. Nabór pracownika na stanowisko OGRODNIK
  Wyświetleń: 2047
 50. Rozstrzygnięcie wyboru wykonawcy na opracowanie graficzne i wydruk ulotek informacyjnych
  Wyświetleń: 1992
 51. Unieważnienie ogłoszenia o zamówienie na usługi społeczne pn. ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 1989
 52. DRUK WYDAWNICTWA „OPOLSKIE KROSZONKI. MALOWANA OPOLSKA PORCELANA.
  Wyświetleń: 1954
 53. MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY MUZEUM
  Wyświetleń: 1949
 54. Wykonanie pokrycia dachu gontem
  Wyświetleń: 1865
 55. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Księgowa/wy 0,75 etatu
  Wyświetleń: 1848
 56. Realizację wypieków chleba w zabytkowym piecu piekarniczym w 2017 roku.
  Wyświetleń: 1820
 57. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY – ASYSTENT MUZEALNY
  Wyświetleń: 1811
 58. Nabór na stanowisko Kierownik Działu Architektury Ludowej
  Wyświetleń: 1807
 59. Ponowne zaproszenie do składania ofert na odbudowę drewnianego spichlerza kopulastego
  Wyświetleń: 1765
 60. Pracownik dozoru. Praca od 1 maja do 31 grudnia 2017 r. w wymiarze 1 etatu.
  Wyświetleń: 1742
 61. Kompleksowa obsługa z zakresu techniki estradowej (scena, światło, dźwięk) podczas imprezy pn. 42. Jarmark Wielkanocny
  Wyświetleń: 1723
 62. Nabór na wolne stanowiska pracy w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu: Kwalifikowany opiekun ekspozycji. Praca od 10 kwietnia do 13 października 2014 r
  Wyświetleń: 1705
 63. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego
  Wyświetleń: 1686
 64. Rozstrzygnięcie wyboru wykonawcy na druk wydawnictwa edukacyjnego „Kroszonki Opolskie. Malowana opolska porcelana”
  Wyświetleń: 1656
 65. Kompleksowa obsługa z zakresu techniki estradowej (scena, światło, dźwięk) imprezy plenerowej pn. Piknik Ekologiczny.
  Wyświetleń: 1629
 66. Nabór pracowników - Obsługa sezonu udostępniania Muzeum do zwiedzania
  Wyświetleń: 1601
 67. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY – OGRODNIK
  Wyświetleń: 1566
 68. Nabór na wolne stanowisko pracy - POMOC MUZEALNA
  Wyświetleń: 1553
 69. Wydruk materiałów promocyjnych imprezy plenerowej pn. II PIKNIK EKOLOGICZNY - TRZMIELOWISKO.
  Wyświetleń: 1529
 70. RADA MUZEUM
  Wyświetleń: 1474
 71. Muzeum poszukuje producentów oraz dostawców pamiątek regionalnych.
  Wyświetleń: 1469
 72. Konkurs ofert na obsługę prawną Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 1443
 73. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA Ochrona Fizyczna Osób i Mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 1443
 74. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wyposażenie budynku administracyjno-recepcyjnego Muzeum Wsi Opolskiej - dostawa i montaż mebli i wyposażenia
  Wyświetleń: 1441
 75. unieważnienie ogłoszenia dot. wykonania i dostawy wykręcaków słomianych
  Wyświetleń: 1434
 76. Zabezpieczenie konstrukcji wiatraka z Dobrzenia Wielkiego przed dalszym odchylaniem od pionu
  Wyświetleń: 1433
 77. KOLEGIA DORADCZE
  Wyświetleń: 1413
 78. OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA MWO 2011 - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
  Wyświetleń: 1399
 79. Nabór na stanowisko Kierownik Działu Architektury Ludowej
  Wyświetleń: 1393
 80. Rozstrzygnięcie wyboru do kompleksowej obsługi z zakresu techniki estradowej (scena, światło, dźwięk) podczas imprezy pn. II Piknik Ekologiczny – Trzmielowisko.
  Wyświetleń: 1390
 81. Rozstrzygnięcie wyboru wykonawcy na wydruk plakatów promujących wystawę twórców naiwnych „Jan Koloczek – Marzenia. Marie Kodovska – Królowa błękitu”.
  Wyświetleń: 1364
 82. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-RECEPCYJNEGO
  Wyświetleń: 1331
 83. Rozstrzygnięcie wyboru wykonawcy na wydruk 19 egzemplarzy plakatów formatu B1 o wymiarach 100 cm x 70 cm; papier plakatowy 130 g, pełny kolor
  Wyświetleń: 1317
 84. Obsługa sezonu udostępniania Muzeum do zwiedzania w 2012 roku
  Wyświetleń: 1308
 85. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Wyposażenie budynku administracyjno-recepcyjnego Muzeum Wsi Opolskiej - dostawa i montaż mebli i wyposażenia
  Wyświetleń: 1306
 86. Oferta na wykonanie obróbki graficznej fotografii oraz opracowanie projektu graficznego plansz
  Wyświetleń: 1304
 87. MAJĄTEK 2012
  Wyświetleń: 1298
 88. SPRZEDAŻ SAMOCHODU
  Wyświetleń: 1298
 89. MONTAŻ I OBSŁUGA SCENY, JEJ ZADASZENIA, OŚWIETLENIA I NAGŁOŚNIENIA PODCZAS IMPREZ PLENEROWYCH
  Wyświetleń: 1296
 90. Nabór na wolne stanowisko pracy - POMOC MUZEALNA (pracownik gospodarczy)
  Wyświetleń: 1296
 91. Oferta współpracy przy organizacji imprez plenerowych, pokazów i lekcji muzealnych
  Wyświetleń: 1293
 92. Ogłoszenie wyników naboru na stanowisko Kierownik Administracyjny Muzeum
  Wyświetleń: 1292
 93. Rozstrzygnięcie wyboru do obsługi części estradowej podczas imprezy plenerowej pn. „41. Jarmark Wielkanocny”
  Wyświetleń: 1289
 94. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Adaptacja zabytkowej chałupy z Wichrowa - zmiana sposobu użytkowania
  Wyświetleń: 1288
 95. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-RECEPCYJNEGO
  Wyświetleń: 1283
 96. KOMPLEKSOWA OBSŁUGA GASTRONOMICZNA W 2011 ROKU
  Wyświetleń: 1280
 97. MAJĄTEK 2011
  Wyświetleń: 1279
 98. Rozstrzygnięcie wyboru do kompleksowej obsługi z zakresu techniki estradowej (scena, światło, dźwięk) podczas imprezy pn. 42. Jarmark Wielkanocny
  Wyświetleń: 1271
 99. Druk materiałów promocyjnych - XXXVII Jarmark Wielkanocny
  Wyświetleń: 1262
 100. Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 1255
 101. DRUK WYDAWNICTWA „Notatnik skansenowski. Rocznik Muzeum Wsi Opolskiej”
  Wyświetleń: 1252
 102. MAJĄTEK 2008
  Wyświetleń: 1250
 103. Zawiadomienie o wybraniu oferty w sprawie zamówienia roll-upów
  Wyświetleń: 1250
 104. Obsługa gastronimiczna VI Festiwalu Folklorystycznego
  Wyświetleń: 1247
 105. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: remont dachu gontowego karczmy z Przewozu usytuowanej na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 1247
 106. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie 5-letniego przeglądu obiektów budowlanych usytuowanych na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu i Kielczy
  Wyświetleń: 1245
 107. Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu na Ochronę fizyczną osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu z dnia 07-03-2013
  Wyświetleń: 1244
 108. POZYSKANIE DOSTAWCÓW I WYKONAWCÓW USŁUG 2011
  Wyświetleń: 1239
 109. Konserwacja rowów melioracyjnych
  Wyświetleń: 1233
 110. KOMPLEKSOWY REMONT WAŁU W MŁYNIE Z SIOŁKOWIC, USYTUOWANYM NA TERENIE MUZEUM
  Wyświetleń: 1230
 111. Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu na „Remont Karczmy u Karola Malajki”.
  Wyświetleń: 1230
 112. Obsługa gastronomiczna imprezy folklorystycznej pn. I Święto Plonów w dniu 6 października 2013
  Wyświetleń: 1228
 113. KOMPLEKSOWA OBSŁUGA GASTRONOMICZNA
  Wyświetleń: 1224
 114. Wykonanie ścianek ekspozycyjnych plenerowych typu round line
  Wyświetleń: 1224
 115. WYPIEK CHLEBA 2014 ROK
  Wyświetleń: 1223
 116. Dostawa wykrecaków słomianych i wykonanie przełożenia dachu
  Wyświetleń: 1215
 117. Informacja dotycząca załączników do przetargu na Ochrone ogłoszonego dnia 07-03-2013
  Wyświetleń: 1215
 118. Nabór pracownika na stanowisko OGRODNIK
  Wyświetleń: 1213
 119. Dostawa rejestratora cyfrowego do monitoringu Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 1212
 120. Dostawa blachy trapezowej ocynkowanej
  Wyświetleń: 1211
 121. DRUK POCZTÓWEK W RAMACH PROJEKTU KULTURALNE ZBLIŻENIE
  Wyświetleń: 1209
 122. Obsługa sezonu udostępniania Muzeum do zwiedzania w 2011 roku
  Wyświetleń: 1209
 123. Ogłoszenie na konserwację potoku Ryjec na odcinku dł. 600,00 mb
  Wyświetleń: 1204
 124. Informacja z wyboru wykonawcy zadania: Udrożnienie sieci kanalizacji deszczowej kd D300
  Wyświetleń: 1198
 125. Dostawa wykręcaków słomianych
  Wyświetleń: 1195
 126. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1195
 127. POZYSKANIE DOSTAWCÓW I WYKONAWCÓW USŁUG 2013
  Wyświetleń: 1192
 128. OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2008/03/18-1553206
  Wyświetleń: 1190
 129. Zafoliowanie szyb w połaci dachowej
  Wyświetleń: 1190
 130. Dostawa wykręcaków słomianych
  Wyświetleń: 1189
 131. Wykonanie i dostawa wykręcaków słomianych
  Wyświetleń: 1188
 132. Tarcica sosnowa
  Wyświetleń: 1187
 133. I przetarg ustny nieograniczony o nabycie prawa do zawarcia umowy najmu ( na czas określony 5 lat z możliwością przedłużenia) zespołu obiektów stanowiących lokale użytkowe
  Wyświetleń: 1183
 134. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW - PRZETARG NA BUD. ADM.-RECEPC.
  Wyświetleń: 1181
 135. OCHRONA FIZYCZN OSÓB I MIENIA MWO 2011
  Wyświetleń: 1176
 136. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Adaptacja zabytkowej chałupy z Wichrowa - zmiana sposobu użytkowania
  Wyświetleń: 1175
 137. Udrożnienie sieci kanalizacji deszczowej kd D 300
  Wyświetleń: 1172
 138. Przewóz osób uczestniczących w Lidovym Roku w Velkej Bystricy w dniach 8-9 września 2012 r.
  Wyświetleń: 1171
 139. Wybór oferty na " Wykonanie obróbki graficznej fotografii oraz opracowanie projektu graficznego plansz "
  Wyświetleń: 1171
 140. Dostawy i wykonanie usług w 2012 roku
  Wyświetleń: 1170
 141. ZAKUP PAMIĄTEK REGIONALNYCH
  Wyświetleń: 1169
 142. Współpraca w zakresie realizacji pokazów wypieku chleba w zabytkowym piecu piekarniczym.
  Wyświetleń: 1167
 143. Druk biletów wstępu do Muzeum Wsi Opolskiej na rok 2013
  Wyświetleń: 1166
 144. Zabezpieczenie gastronomiczne XXXVIII Jarmarku Wielkanocnego
  Wyświetleń: 1163
 145. Rozbiórka drewnianej stodoły
  Wyświetleń: 1162
 146. Rekonstrukcja koła wodnego w młynie z Siołkowic Starych
  Wyświetleń: 1161
 147. Remont dachu gontowego karczmy z Przewozu usytuowanej na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 1155
 148. Wykonanie i dostawa gontów świerkowych
  Wyświetleń: 1152
 149. Wykonanie i dostawa wykręcaków słomianych
  Wyświetleń: 1145
 150. Roczny przegląd stanu technicznego w zakresie budowlanym i instalacyjnym
  Wyświetleń: 1142
 151. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 1135
 152. SERWIS ORAZ ROCZNE PRZEGLĄDY OKRESOWE URZĄDZEŃ INSTALACJI SANITARNYCH
  Wyświetleń: 1135
 153. Nabór na wolne stanowisko pracy - STARSZY REFERENT - KASJER
  Wyświetleń: 1133
 154. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Ochrone fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej
  Wyświetleń: 1131
 155. Podstawowy kurs języka czeskiego dla pracowników Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, realizowany w ramach projektu Hana na Slezsku. Śląsk na Hanie.
  Wyświetleń: 1128
 156. PRZESUNIĘCIE TERMINU - PRZETARG NA BUD. ADM.-RECEPC.
  Wyświetleń: 1128
 157. Sprostowanie - Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 1127
 158. Obsługa gastronomiczna podczas VII Festiwalu Folkrorystycznego w dn. 05.08.2012
  Wyświetleń: 1125
 159. Wykonanie i dostawę gontów świerkowych łupanych, ręcznie struganych,
  Wyświetleń: 1125
 160. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Budowa wiaty magazynowej dla zabytkowych eksponatów wielkogabarytowych na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 1122
 161. Wybór oferty "Wykonanie ścianek ekspozycyjnych plenerowych typu round line"
  Wyświetleń: 1122
 162. wynik naboru na stanowisko asystenta muzealnego
  Wyświetleń: 1120
 163. Obsługa gastronomiczna XXXVII Jarmarku Wielkanocnego 1 kwietnia 2012 roku
  Wyświetleń: 1118
 164. Wykonanie konserwacji potoku Ryjec na odcinku dł. 600,00 mb powyżej zastawki piętrzącej wody Ryjca
  Wyświetleń: 1117
 165. Obsługa i montaż sceny wraz z nagłośnieniem podczas VIII Festiwalu Folklorystycznego w dn. 4 sierpnia 2013r.
  Wyświetleń: 1116
 166. Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 1115
 167. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGĘ POD NAZWĄ OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU
  Wyświetleń: 1113
 168. Informacja o wyborze oferty na OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU ogłoszonego w dniu 07.03.2013
  Wyświetleń: 1110
 169. Obsługa gastronomiczna podczas XVII Jesiennych Targów Sztuki Ludowej. Targów Pszczelarskich w dn. 7.10.2012
  Wyświetleń: 1108
 170. Współpraca przy XXXVIII Jarmarku Wielkanocnym - plenerowe atrakcje dla dzieci
  Wyświetleń: 1107
 171. Wybór oferty - druk wydawnictwa „Notatnik skansenowski. Rocznik Muzeum Wsi Opolskiej”
  Wyświetleń: 1104
 172. Zawiadomienie o wyborze oferty - Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 1104
 173. Opracowanie projektu wykonawczego oraz Pełnienia obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją robót związanych z naprawą konstrukcji spichlerza
  Wyświetleń: 1097
 174. Ogłoszenie wyboru oferty - Podstawowy kurs języka czeskiego dla pracowników Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, realizowany w ramach projektu Hana ve Slezsku. Śląsk na Hanie.
  Wyświetleń: 1093
 175. Odbudowa drewnianego spichlerza kopulastego na terenie Muzeum
  Wyświetleń: 1092
 176. Obsługa i montaż sceny wraz z nagłośnieniem podczas VII Festiwalu Folklorystycznego w dn. 05.08.2012
  Wyświetleń: 1091
 177. Unieważnia się postępowanie Udrożnienie sieci kanalizacji deszczowej kd D 300 z dnia 29.08.2012 z powodów formalnych.
  Wyświetleń: 1084
 178. Obsługa estrady, nagłośnienia i oświetlenia podczas XXXVII Jarmarku Wielkanocnego 1 kwietnia 2012 roku
  Wyświetleń: 1077
 179. Nabór na rok 2014 na dostawę art. biurowych, tuszy i tonerów oraz ubrań roboczych oraz środków ochrony indywidualnej (BHP
  Wyświetleń: 1076
 180. Unieważnienie ogłoszenia z dnia 17.10.2013 r. (Wykonanie konserwacji potoku Ryjec na odcinku 600 mb"
  Wyświetleń: 1074
 181. KONSERWACJA ROWÓW na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 1072
 182. Obsługa Gastronomiczna - „XXXIX Jarmark Wielkanocny”
  Wyświetleń: 1072
 183. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - ADAPTACJA ZABYTKOWEJ CHAŁUPY Z WICHROWA - ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
  Wyświetleń: 1060
 184. Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 1052
 185. Obsługa gastronomiczna VIII Festiwalu Folklorystycznego 4 sierpnia 2013 roku.
  Wyświetleń: 1048
 186. Projekt graficzny, składu oraz druku przewodnika muzealnego pt. „ŚLADAMI TRADYCJI – PRZEWODNIK PO MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU"
  Wyświetleń: 1048
 187. Konkurs ofert na lokalizację punktu gastronomicznego na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 1045
 188. Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 1043
 189. Obsługa i montaż sceny wraz z jej zadaszeniem i nagłośnieniem
  Wyświetleń: 1038
 190. Zakup kosiarki samojezdnej
  Wyświetleń: 1029
 191. REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA W MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU
  Wyświetleń: 1023
 192. Informacja o wyborze oferty na ?Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu?
  Wyświetleń: 1020
 193. Projekt graficzny, skład oraz druk opracowania pt. „Ogródki przydomowe na Śląsku Opolskim”.
  Wyświetleń: 1016
 194. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - BUDOWA WIATY MAGAZYNOWEJ DLA ZABYTKOWYCH EKSPONATÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU
  Wyświetleń: 1011
 195. Unieważnienie zamówienia publicznego na Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 1009
 196. Opracowanie projektu wykonawczego oraz pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją robót związanych z naprawą konstrukcji szopy
  Wyświetleń: 1005
 197. Zakup samochodu osobowo-dostawczego
  Wyświetleń: 997
 198. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. Wyposażenia budynku administracyjno-recepcyjnego Muzeum Wsi Opolskiej - dostawa i montaż mebli i wyposażenia
  Wyświetleń: 990
 199. Rozstrzygnięcie wyboru wykonawcy na wydruk zaproszeń do wystawy twórców naiwnych „Jan Koloczek – Marzenia. Marie Kodovska – Królowa błękitu”.
  Wyświetleń: 989
 200. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Budowa ogrodzenia i chodników przy budynku administracyjno-recepcyjnym oraz przebudowa drogi w sąsiedztwie placu wewnetrznego na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 977
 201. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA REMONT DACHU GONTOWEGO KARCZMY Z PRZEWOZU USYTUOWANEJ NA TERENIE MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU
  Wyświetleń: 965
 202. Montaż folii przeciwsłonecznej wewnętrznej.
  Wyświetleń: 958
 203. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na `Wyposażenie budynku administracyjno-recepcyjnego Muzeum Wsi Opolskiej - dostawa i montaż mebli i wyposażenia`
  Wyświetleń: 956
 204. Wydruk plakatów promujących XXV Wojewódzki Konkurs Plastyki obrzędowej Opolskie Kroszonki 2016.
  Wyświetleń: 955
 205. Zakup samochodu osobowo-dostawczego
  Wyświetleń: 954
 206. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 948
 207. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Wsi Opolskiej za 2013 rok
  Wyświetleń: 944
 208. Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zaprasza do złożenia oferty cenowej na Udrożnienie sieci kanalizacji deszczowej kd D 300
  Wyświetleń: 939
 209. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 936
 210. Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 929
 211. Montaż folii przeciwsłonecznej
  Wyświetleń: 928
 212. Sprostowanie dotyczące przetargu nieograniczonym na „Ochronę fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu” zamieszczonego w dniu 27.03.2014
  Wyświetleń: 924
 213. Organizacja i działalność
  Wyświetleń: 923
 214. Wymiana poszycia dachów – strzecha
  Wyświetleń: 921
 215. Kompleksowa obsługa gastronomiczna folklorystycznych imprez plenerowych
  Wyświetleń: 912
 216. Roczny przegląd stanu technicznego obiektów
  Wyświetleń: 910
 217. MAJĄTEK 2013
  Wyświetleń: 906
 218. Ogłoszenie o wyborze oferty do zamówienia: Budowa ogrodzenia i chodników przy budynku administracyjno-recepcyjnym wraz z przebudową drogi w sąsiedztwie placu wewnętrznego na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 906
 219. Zakup systemu rezerwacji i sprzedaży biletów wyposażonego w jedno stanowisko kasowe z możliwością dokupienia kolejnego stanowiska kasowego.
  Wyświetleń: 892
 220. ZRĄBKOWANIE GAŁĘZI - na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 885
 221. Projekt, skład, wydruk i przygotowanie rollupów do wystawy dotyczącej wybranych zagadnień z folkloru Śląska Opolskiego, przeznaczonej do prezentacji podczas Lidoveho Roku w Velkej Bystricy w dniach 8-9 września 2012 r.
  Wyświetleń: 883
 222. Nabór na wolne stanowisko pracy - KWALIFIKOWANY OPIEKUN EKSPOZYCJI
  Wyświetleń: 868
 223. Wykonanie pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia.
  Wyświetleń: 868
 224. Sprostowanie dotyczące przetargu nieograniczonym na „Ochronę fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu” zamieszczonego w dniu 27.03.2014
  Wyświetleń: 861
 225. Informacja o wyborze oferty cenowej na zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 858
 226. Obsługa imprezy plenerowej pn. „II Święto Plonów – Targi Miodów”
  Wyświetleń: 852
 227. unieważnienie ogłoszenia dot. wykonania i dostawy wykręcaków słomianych
  Wyświetleń: 851
 228. Wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych 5-letnich
  Wyświetleń: 851
 229. Obsługa Gastronomiczna podczas imprezy plenerowej II Święto Plonów – Targi Miodów
  Wyświetleń: 844
 230. Pytania i odpowiedzi do przetargu "ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu" Data publikacji: 10-04-2015
  Wyświetleń: 825
 231. obsługa i montaż sceny wraz z zadaszeniem oraz nagłośnienie estrady i zabytkowego kościoła podczas "X Festiwalu Folklorystycznego z Radiem Opole”
  Wyświetleń: 815
 232. III przetarg ustny nieograniczony o nabycie prawa do zawarcia umowy najmu i dzierżawy „Karczmy u Karola Malajki"
  Wyświetleń: 811
 233. Opracowanie graficzne i wydruk ulotek informacyjnych
  Wyświetleń: 808
 234. Obsługa i montaż zadaszenia sceny wraz z nagłośnieniem podczas IX Festiwalu Folklorystycznego w dn. 27.07.2014 roku.
  Wyświetleń: 806
 235. Aneks nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu nr 8/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia procedur kontroli zarządczej w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 791
 236. Wykonanie i dostawa wykręcaków słomianych
  Wyświetleń: 788
 237. Obsługa gastronomiczna podczas IX Festiwalu Folklorystycznego organizowanego
  Wyświetleń: 783
 238. Informacja z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę wykręcaków słomianych
  Wyświetleń: 780
 239. Informacja o udzieleniu zamówienia społecznego na wykonanie zadania pn.: Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 779
 240. Wykonanie uziomu słupów oświetleniowych usytuowanych na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.
  Wyświetleń: 771
 241. Uchwała nr 5240/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 1 lipca 2014 r w sprawie dokonania wpisu o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego w księdze rejestrowej Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 770
 242. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę elementów drewnianych.
  Wyświetleń: 764
 243. Informacja o udzieleniu zamówienia na wykonanie pomiarów elektrycznych pięcioletnich.
  Wyświetleń: 756
 244. Rozstrzygnięcie zamówienia na dostawę gontów drewnianych świerkowych
  Wyświetleń: 744
 245. Unieważnienie ogłoszenia z dnia 11.08.2014 r. - zakup samochodu osobowo - dostawczego
  Wyświetleń: 738
 246. Kompleksowa obsługa z zakresu techniki estradowej (scena, światło, dźwięk), imprezy pn. 41 Jarmark Wielkanocny, w dniu 20 marca 2016 roku.
  Wyświetleń: 735
 247. Wykonanie uziomu do szafek złączowych usytuowanych na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.
  Wyświetleń: 734
 248. Wykonanie inwentaryzacji oraz koncepcji modelowego zagospodarowania zieleni w Muzeum Wsi Opolskiej
  Wyświetleń: 729
 249. Rozstrzygnięcie wyboru wykonawcy na wydruk plakatów promujących XXV Wojewódzki Konkurs Plastyki obrzędowej Opolskie Kroszonki 2016
  Wyświetleń: 727
 250. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.
  Wyświetleń: 719
 251. Unieważnienie ogłoszenia na zakup systemu rezerwacji i sprzedaży biletów z dnia 16.12.2015 r.
  Wyświetleń: 717
 252. Zaproszenie do złożenie oferty na opracowanie Dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót, specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót,dla zadania Dostosowanie infrastruktury Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w zakresie...
  Wyświetleń: 717
 253. Rozstrzygnięcie wyboru wykonawcy na dostawę elementów drewnianych.
  Wyświetleń: 711
 254. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę gontów drewnianych
  Wyświetleń: 706
 255. MAJĄTEK 2014
  Wyświetleń: 683
 256. Nabór na 3 wolne stanowiska pracy - PRACOWNIK DOZORU
  Wyświetleń: 671
 257. Rozstrzygnięcie wyboru obsługi gastronomicznej podczas imprez plenerowych organizowanych przez Muzeum Wsi Opolskiej w 2016 roku
  Wyświetleń: 668
 258. System rezerwacji i sprzedaży biletów
  Wyświetleń: 638
 259. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne pod nazwą: ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.
  Wyświetleń: 631
 260. Obsługa gastronomiczna podczas imprez plenerowych organizowanych przez Muzeum Wsi Opolskiej w 2016 roku
  Wyświetleń: 614
 261. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Remont budynku - Karczmy u Karola Malajki
  Wyświetleń: 604
 262. Majątek 2015
  Wyświetleń: 600
 263. Rozstrzygnięcie zakupu kosiarki samojezdnej
  Wyświetleń: 590
 264. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę elementów drewnianych.
  Wyświetleń: 565
 265. Opracowanie graficzne i wydruk plansz informacyjnych , broszury, tabliczek informacyjnych
  Wyświetleń: 563
 266. Przetarg ustny nieograniczony o nabycie prawa do zawarcia umowy najmu i dzierżawy (na czas określony 10 lat z możliwością przedłużenia) zespołu obiektów stanowiących lokale użytkowe tj.: „Karczma u Karola Malajki” przeznaczona na działalność gastronomi
  Wyświetleń: 562
 267. ogłoszenie o nierozstrzygnięciu przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 557
 268. Opracowanie graficzne i wydruk materiałów promocyjnych na imprezę plenerową PIKNIK EKOLOGICZNY.
  Wyświetleń: 557
 269. wykonanie i dostawa wykręcaków słomianych
  Wyświetleń: 554
 270. Rozstrzygnięcie wyboru dostawcy na dostawę elementów drewnianych: belek, krawędziaków i desek
  Wyświetleń: 545
 271. Ogłoszenie wyniku naboru na stanowisko OGRODNIK
  Wyświetleń: 544
 272. Realizacja wypieków chleba w zabytkowym piecu piekarniczym w 2016 roku.
  Wyświetleń: 534
 273. Rozstrzygnięcie wyboru obsługi gastronomicznej podczas imprez plenerowych organizowanych przez Muzeum Wsi Opolskiej w 2017 roku
  Wyświetleń: 533
 274. Obsługa techniki estradowej Pikniku Ekologicznego
  Wyświetleń: 531
 275. Unieważnienie ogłoszenia na dostawę elementów drewnianych z dnia 23.11.2015 r.
  Wyświetleń: 524
 276. Dostawa gontów drewnianych
  Wyświetleń: 479
 277. Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.
  Wyświetleń: 468
 278. Unieważnienie postępowania na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 468
 279. Kompleksowa obsługa z zakresu techniki estradowej (scena, światło, dźwięk) imprezy plenerowej pn. Piknik Ekologiczny.
  Wyświetleń: 460
 280. Rozstrzygnięcie wyboru wykonawcy inwentaryzacji oraz koncepcji modelowego zagospodarowania zieleni w Muzeum Wsi Opolskiej
  Wyświetleń: 444
 281. Wykonanie i dostawa wykręcaków słomianych loco Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, w ramach projektu „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w Województwie Opolskim”
  Wyświetleń: 437
 282. Wykonanie pokrycia dachu gontem
  Wyświetleń: 425
 283. Unieważnienie postępowania dotyczącego dostawy gontów.
  Wyświetleń: 424
 284. Dostawa gontów drewnianych
  Wyświetleń: 418
 285. Wykonanie pokrycia dachu gontem
  Wyświetleń: 414
 286. Wycinka drzew
  Wyświetleń: 413
 287. Rozstrzygnięcie wyboru wykonawcy na opracowanie graficzne i wydruk materiałów promocyjnych na imprezę plenerową PIKNIK EKOLOGICZNY
  Wyświetleń: 411
 288. Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie graficzne i wydruk plansz informacyjnych
  Wyświetleń: 401
 289. Rozstrzygnięcie wyboru na zakup systemu rezerwacji i sprzedaży biletów wyposażonego w jedno stanowisko kasowe z możliwością dokupienia kolejnego stanowiska kasowego.
  Wyświetleń: 401
 290. KONSERWACJA ROWÓW
  Wyświetleń: 400
 291. Unieważnienie postępowania dotyczące kompleksowej obsługi z zakresu techniki estradowej (scena, światło, dźwięk) imprezy plenerowej pn. Piknik Ekologiczny.
  Wyświetleń: 399
 292. Rozstrzygnięcie wyboru wykonawcy na obsługę techniki estradowej podczas imprezy plenerowej pn. Piknik Ekologiczny:
  Wyświetleń: 392
 293. Przetarg Ustny nieograniczony o nabycie prawa do zawarcia umowy najmu na czas określony 10 lat z możliwością przedłużenia zespołu obiektów stanowiących lokale użytkowe tj.: „Karczma u Karola Malajki” przeznaczona na działalność gastronomiczną
  Wyświetleń: 387
 294. Unieważnienie postępowania na wykonanie pokrycia gontem dachu Wieży kościoła.
  Wyświetleń: 369
 295. Wykonanie instalacji sanitarnych: wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania oraz wodno-kanalizacyjnej w „Karczmie u Karola Malajki” usytuowanej na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.
  Wyświetleń: 362
 296. Pytania i odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego na świadczenie usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 358
 297. Wykonanie i dostawa wykręcaków słomianych
  Wyświetleń: 353
 298. Rozstrzygnięcie konkursu na Ochronę fizyczną osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 342
 299. Zmiana terminu składania ofert na Ochronę fizyczną osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 335
 300. Przetarg Ustny nieograniczony o nabycie prawa do zawarcia umowy najmu na czas określony 10 lat z możliwością przedłużenia zespołu obiektów stanowiących lokale użytkowe tj.: „Karczma u Karola Malajki” przeznaczona na działalność gastronomiczną
  Wyświetleń: 333
 301. Rozstrzygnięcie II przetargu o nabycie prawa do zawarcia umowy najmu zespołu lokali użytkowych „Karczmy u Karola Malajki”, spichlerza oraz budynku WC
  Wyświetleń: 330
 302. DRUK ZAPROSZENIA „WYSTAWA TWÓRCÓW NAIWNYCH” - format A5
  Wyświetleń: 327
 303. Uzupełnienie odpowiedzi na pytania z dnia 19.04.2016 dotyczące zapytania ofertowego na świadczenie usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  Wyświetleń: 326
 304. ogłoszenie o nierozstrzygnięciu I przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 318
 305. Rozstrzygnięcie wyboru na wykonanie i dostawę wykręcaków słomianych
  Wyświetleń: 314
 306. Rozstrzygnięcie konkursu na “Wykonanie instalacji sanitarnych: wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania oraz wodno-kanalizacyjnej w „Karczmie u Karola Malajki” usytuowanej na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu”
  Wyświetleń: 269
 307. Wydruk materiałów promocyjnych
  Wyświetleń: 248
 308. Wydruk plakatów promujących XXVI Wojewódzki Konkurs Plastyki obrzędowej Opolskie Kroszonki 2017. Zadanie realizowane w ramach projektu: III Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej i Rękodzieła Artystycznego
  Wyświetleń: 204
 309. Wydruk materiałów promocyjnych - ofert edukacyjnych i kulturalnych
  Wyświetleń: 189
 310. Wybór oferenta na wydruk materiałów promocyjnych imprezy plenerowej pn. 42 Jarmark Wielkanocny
  Wyświetleń: 139
 311. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE POD NAZWĄ :Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu na okres od 15 maja 2017 do 31 grudnia 2017, którego wartość jest mniejsza niż 750 000 euro
  Wyświetleń: 91
 312. Rozstrzygnięcie wyboru wykonawcy na wydruk pocztówek do wystawy twórców naiwnych „Jan Koloczek – Marzenia. Marie Kodovska – Królowa błękitu”.
  Wyświetleń: 20
 313. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
  Wyświetleń: 2
Metryczka
 • wytworzono:
  07-08-2013
  przez: Grażyna Śliwak
 • opublikowano:
  07-08-2013 12:08
  przez: Grażyna Śliwak
 • podmiot udostępniający:
  Muzeum Wsi Opolskiej
  odwiedzin: 4330
Dane jednostki:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
NIP: 754-11-10-175 REGON: 000277180

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax: 77 47 43 021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
strona www: www.muzeumwsiopolskiej.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×